Έργα

Έργα

Σχεδιάζουμε, αναπτύσουμε και υλοποιούμε προγράμματα που μας βοηθούν να αποκτήσουμε περαιτέρω γνώση και εμπειρία να ενδυναμώσουμε το οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά.

project-image

Ανάπτυξη του ορνιθοτουρισμού στο Δέλτα του Έβρου

project-image

Ανθεκτικότητα απέναντι στις πυρκαγιές μέσω της ενδυνάμωσης των τοπικών κοινοτήτων

project-image

Εργασιακή Ένταξη Μεταναστριών μέσω Κατάρτισης

project-image

Δικτύωση Ανεξάρτητων & Συνεργατικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

project-image

Ιστιοπλοϊκή και ηλεκτροκίνητη θαλάσσια μεταφορά οικολογικών προϊόντων στο Αιγαίο: Η Aυτοδυναμία

project-image

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνική Καινοτομία

project-image

You’conomy: Youth initiative for ethical finance

project-image

Διάλογος και Δράση για το Μέλλον

project-image

Πρακτική Άσκηση σε Φορείς Κ.Αλ.Ο

project-image

Ιστιοπλοϊκή και ηλεκτροκίνητη μεταφορά οικολογικών προϊόντων

project-image

Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο Κεντρικού Τομέα Αθηνών

project-image

Προώθηση της απασχολησιμότητας μέσω της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

project-image

Συμμετοχικός Προϋπολογισμός σε Δήμους: Ένα πείραμα συμμετοχικής δημοκρατίας

project-image

Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

project-image

Πρόγραμμα επιμόρφωσης “Από την ιδέα στην ετοιμότητα”

project-image

EXPOs για την Κ.Αλ.Ο

project-image

UNIVERSSE 2017