Έργα

Έργα

Σχεδιάζουμε, αναπτύσουμε και υλοποιούμε προγράμματα που μας βοηθούν να αποκτήσουμε περαιτέρω γνώση και εμπειρία να ενδυναμώσουμε το οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά.