Συμμετοχικός Προϋπολογισμός σε Δήμους: Ένα πείραμα συμμετοχικής δημοκρατίας

Σχετικά με το Έργο

Διάρκεια
20/01/2021 - 28/04/2022
Επικοινωνία
Χρηματοδότηση
Heinrich Boell

Γενικά

Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός (ΣΠ) ως μία μορφή συμμετοχικής δημοκρατίας,  η εμπειρία και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του σε δήμους ή κοινότητες της Ελλάδας και της Ευρώπης, αποτελούν το αντικείμενο της νέας συνεργασίας του Heinrich Böll Stiftung Greece και του Dock – Συνεργατικός Χώρος για την Κ.Αλ.Ο με τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων Commonspace. Ερωτήματα όπως πώς εφαρμόστηκε, ποια τα αποτελέσματα, με ποια μεθοδολογία και ποιες πρακτικές, είναι οι άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η μελέτη ώστε να αξιολογήσει και να αξιοποιήσει την πλούσια εμπειρία που υπάρχει όχι μόνο εκτός συνόρων, αλλά πλέον και εντός Ελλάδας.

Περιγραφή

Ο σκοπός του έργου δεν είναι μια απλή καταγραφή δεδομένων: φιλοδοξία μας είναι η μελέτη και τεκμηρίωση των εφαρμοσμένων πρακτικών ΣΠ να δώσει υλικό για σκέψη και περαιτέρω εφαρμογή στους τομείς της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, της άμεσης δημοκρατίας και της αναδιανομής των πόρων. Έτσι, το αποτέλεσμα της μελέτης αυτής θα ισοδυναμεί με μια επιπλέον δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (policy brief) και των δημόσιων λειτουργών για την εφαρμογή του δημοτικού συμμετοχικού προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα, θα αποτελέσει μέθοδο και εργαλείο για κάθε συλλογικότητα, ομάδα και πρωτοβουλία πολιτών που θέλει να προωθήσει πρακτικές άμεσης και συμμετοχικής λειτουργίας σε τοπικό επίπεδο, που θέλει να διεκδικήσει μια αλλαγή κουλτούρας στην ενασχόληση με τα κοινά.

Εξάλλου, η μεγάλη χρησιμότητα του ΣΠ ως ενός από τα πολύ λίγα παραδείγματα θεσμοθετημένης συμμετοχικής δημοκρατίας, αναδεικνύεται σήμερα, περισσότερο ίσως από ποτέ. Σήμερα, σε μια εποχή όπου οι παραδοσιακές σχέσεις εκπροσώπησης ολοένα αποδυναμώνονται, η πόλωση παρατείνεται και οι ανισότητες διευρύνονται, ο συμμετοχικός προϋπολογισμός μπορεί να ενώσει, να κινητοποιήσει και να εμβαθύνει τις σχέσεις των πολιτών, να επανανοηματοδοτήσει την έννοια του δημόσιου χώρου και του δημόσιου αγαθού, να υποστηρίξει τελικά μια νέα ταυτότητα του «πολίτη». Μέσα από την αναδιανομή των πόρων μπορεί να χαράξει νέους δρόμους για την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας. Είναι αυτή η υλική διάσταση που κατατάσσει τον ΣΠ στο πλαίσιο και στην εφαρμογή της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας στις δημόσιες πολιτικές. Επομένως, στο πλαίσιο του έργου η επικοινωνία και η ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και πρακτικών γίνεται τόσο για την ενίσχυση της συζήτησης και την αναβάθμιση των διαθέσιμων εργαλείων, όσο και για την ανάδειξη της πολιτικής χρησιμότητας που μπορεί να έχει ο ΣΠ σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Δράσεις

Tο Dock – Συνεργατικός Χώρος Κ.Αλ.Ο και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων Commonspace διοργάνωσαν εκδήλωση Στρογγυλής Τραπέζης μεταξύ Δημοτικών Αρχών, στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στελεχών χάραξης πολιτικής και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών για μια συζήτηση σχετικά με τις εφαρμογές και τις προοπτικές του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού στην Ελλάδα.

Δείτε κάποιες στιγμές της εκδήλωσης
Δείτε όλη την εκδήλωση
10 χρόνια Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Θεσσαλονίκη: Συμμετοχή του Dock στις επετειακές εκδηλώσεις 29 & 30 Ιουνίου 2022

Με μεγάλη μας χαρά συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις του ιδρύματος με τίτλο «Μια πράσινη πυξίδα για την Ελλάδα: κοινωνία, οικονομία, οικολογία»

Μέσα στο πλαίσιο που αναφέρουν διοργανωτές  «…ο τρόπος με τον οποίο ζούμε και συνυπάρχουμε, οι συνήθειες με τις οποίες παράγουμε και καταναλώνουμε, οι επιπτώσεις που έχει η συμπεριφορά μας στο φυσικό περιβάλλον, οι δείκτες που καθορίζουν το ρόλο της οικονομίας… Όπως όλες οι χώρες και ειδικότερα αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα στην πορεία της προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση να επανεξετάσει την προσέγγισή της σε όλα τα παραπάνω», το Dock στις 29 Ιουνίου στις 15.00 – 15.30 θα παρουσιάσει τις δράσεις μας, την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία καθώς και τις διαδικασίες του Δημοτικού Συμμετοχικού Προϋπολογισμού ως μια διαδικασία «εισόδου» ομάδων πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τις ζωές μας.

Η μελέτη για τον Δ.Σ.Π έγινε στο πλαίσιο συνεργασίας μας με το Ίδρυμα Μπελ και τον συνεταιρισμό εργαζομένων Commonspace, το οποίο και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο και το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ

Παραδοτέο

Στη μελέτη αυτή θα βρείτε βασικές έννοιες για τον ΣΠ, παρουσίαση διεθνούς και ευρωπαϊκής εμπειρίας, παρουσίαση ελληνικών εφαρμογών, πληροφορίες για το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, συμπεράσματα πολιτικής, tips και δυνατότητες εφαρμογής. Απευθύνεται σε στελέχη και υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε εκλεγμένους αυτοδιοικητικούς και δημοτικά σχήματα, σε άτομα που ασχολούνται με το θέμα ερευνητικά και ακαδημαϊκά, σε κινήματα πόλης και συλλογικότητες.

Εταίροι του Προγράμματος

GR
commonspace logo - map