Διάλογος και Δράση για το Μέλλον

Σχετικά με το Έργο

Διάρκεια
1/10/2021 - 31/10/2022
Επικοινωνία
Χρηματοδότηση
CIVIC EUROPE - DOCK

Γενικά

Μια πρωτοβουλία διαλόγου και δράσης που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021, ώστε η κοινότητα του Μαγγανιακού Μεσσηνίας να προσδιορίσει το μέλλον της μέσα από διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού, διαλόγου και συλλογικές δράσεις. Αναδείξαμε το πλούσιο παρελθόν του μικρού αυτού τόπου, συζητήσαμε για το σήμερα και αναζητήσαμε τρόπους για το πώς μπορεί η μικρή αυτή κοινότητα να αναγεννηθεί.

Το Dock, σχεδίασε συμμετοχικά με την Νόστος Κοιν.Σ.Επ., την Κουκουβά Κοιν.Σ.Επ. και τον πολιτιστικό σύλλογο απανταχού Μαγγανιακιτών ένα πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης για το Μαγγανιακό μια μικρή κοινότητα της ορεινής Μεσσηνίας. Το πρόγραμμα έλαβε μέρος στον διαγωνισμό της Civic Europe 2021 όπου διακρίθηκε ανάμεσα σε 551 άλλες προτάσεις. Τον Οκτώβριο του 2021 ξεκίνησε η υλοποίηση της πρότασης στο μικρό χωριό η οποία διήρκησε 12 μήνες.

Περιγραφή

Το Dock, σχεδίασε συμμετοχικά με την Νόστος Κοιν.Σ.Επ., την Κουκουβά Κοιν.Σ.Επ. και τον πολιτιστικό σύλλογο απανταχού Μαγγανιακιτών ένα πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης για το Μαγγανιακό μια μικρή κοινότητα της ορεινής Μεσσηνίας. Το πρόγραμμα έλαβε μέρος στον διαγωνισμό της Civic Europe 2021 όπου διακρίθηκε ανάμεσα σε 551 άλλες προτάσεις. Τον Οκτώβριο του 2021 ξεκίνησε η υλοποίηση της πρότασης στο μικρό χωριό η οποία διήρκησε 12 μήνες.

Το πρόγραμμα «Διάλογος & Δράση για το Μέλλον» είναι μια πρωτοβουλία διαλόγου και δράσης που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021, ώστε η κοινότητα του Μαγγανιακού Μεσσηνίας να προσδιορίσει το μέλλον της μέσα από διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού, διαλόγου και συλλογικές δράσεις. Επιδιώκουμε να αναδείξουμε το πλούσιο παρελθόν του μικρού αυτού τόπου, να συζητήσουμε για το σήμερα αλλά και αναζητούμε τρόπους για το πώς μπορεί η μικρή αυτή κοινότητα να αναγεννηθεί.

Είναι γεγονός ότι τα σχέδια βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης συχνά αγνοούν τις πολύ μικρές κοινότητες ή τους ανθρώπους που τους αφορά και δεν είναι λίγες οι κοινότητες στη χώρα μας που βιώνουν την εγκατάλειψη από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Πιστεύουμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να προταθούν ως ένας άλλος τρόπος ανάπτυξης, που επικεντρώνεται στις ειδικές ανάγκες των μικρότερων κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ενεργού συμμετοχής των μελών τους για την εξεύρεση λύσεων, όχι μόνο για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών, αλλά και για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, διαμορφώνοντας έτσι το μέλλον που επιθυμούν.

Δράσεις

Στόχος: Να μάθουμε ποια ήταν η κοινότητα στο παρελθόν και την πορεία της μέχρι σήμερα
 
Πώς: Αναζητούμε πηγές στο διαδίκτυο, μελετάμε δημοσιεύσεις & αφιερώματα, συζητάμε με τον κόσμο, παίρνουμε συνεντεύξεις, καλούμε ομάδες ανθρώπων σε τραπέζια διαλόγου
Στόχος: Να ενισχύσουμε τις απαραίτητες δεξιότητες που θα βοηθήσουν στο έργο μας.
 
Πώς: Μέσα από την ίδια την υλοποίηση του προγράμματος (βιωματική μάθηση) αλλά και μέσα από πιο δομημένες διαδικασίες όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, παιχνίδια και άλλες μεθόδους της μη-τυπικής μάθησης
Στόχος: Να προσδιορίσουμε το κοινό μας μέλλον, να βάλουμε άξονες προτεραιότητας και να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο δράσης για το μέλλον
 
Πώς: Μέσα από διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού, τραπέζια διαλόγου, δημόσια διαβούλευση
Στόχος: Αναδεικνύουμε πέρα από το ίδιο το πρόγραμμα, το χωριό, την περιοχή, τους ανθρώπους, τις δραστηριότητές τους, την καθημερινότητά τους καθώς και τις σκέψεις και δράσεις τους για το μέλλον του Μαγγανιακού
 
Πώς: Δημιουργώντας μέσα και κανάλια επικοινωνίας (ιστοσελίδα, Facebook κ.α.) καθώς και υλοποιώντας δράσεις δημοσιότητας (δια ζώσης & διαδικτυακές δράσεις, φεστιβάλ)
Στόχος: Να δημιουργηθούν ευκαιρίες για δικτύωση, συνέργειες με παρόμοιες δράσεις, συλλόγους και εγχειρήματα
 
Πώς: Μέσα από παρουσιάσεις, συναντήσεις, συζητήσεις και ομαδικά βιωματικά εργαστήρια
Στόχος: Να οριστεί στρατηγική και να δημιουργηθεί σχέδιο δράσης για διεκδίκηση από δημόσιους και άλλους φορείς
 
Πώς: Μέσα από συναντήσεις με τους αντίστοιχους φορείς για ενημέρωση, διάλογο και διερεύνηση συνεργειών
Στόχος: Να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει ένας χώρος όπου η κοινότητα θα μπορεί να βρίσκεται, να συνομιλεί και να υλοποιεί δράσεις και εκδηλώσεις
 
Πώς: Μέσα από συμμετοχικό σχεδιασμό, διάλογο και συλλογική δράση θα ανακαινιστεί και θα μετατραπεί το κτήριο του παλιού συνεταιρισμού σε πολυχώρο του τοπικού συλλόγου
Στόχος: Να ενισχύσουμε μέλη της κοινότητας να συνεχίσουν την προσπάθεια και μετά το πέρας του προγράμματος
 
Πώς: Μέσα από εκπαίδευση και coaching στη διαχείριση έργων

Τι έγινε στο Μαγγανιακό - Η Πορεία του Έργου

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Εκδηλώσεις

Οκτώβριος 2021

Ολοήμερη συνάντηση με την ομάδα έργου

Εναρκτήρια συνάντηση, σχεδιασμός δράσεων, προσδοκίες, χρονοδιάγραμμα, planning, expectations, timetable, πλαίσιο έργου, παραδοτέα, ξενάγηση στο χωριό

Ιανουάριος 2022

Ολοήμερη Εκδήλωση

Βιωματικό εργαστήριο «Ευτυχισμένο Μαγγανιακό», συλλογική ζωγραφική για το χαρούμενο Μαγγανιακό. Διάλογος για τις βασικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν στο χωριό. Εκπαίδευση: Εισαγωγή στους SDG & ομαδική εργασία: προσαρμογή των 3 επιλεγμένων SDGs στο χωριό

Απρίλιος 2022

Εκδήλωση δικτύωσης με πολιτιστικούς συλλόγους

Παρουσίαση του προγράμματος, συζήτηση για τη συμμετοχή και τις συνέργειες & Εργαστήριο Ενδυνάμωσης: Το θέμα των κινήτρων συμμετοχής

Ιούλιος 2022

Διαβούλευση κοινότητας

«Σχέδιο δράσης για το μέλλον του Μαγγανιακού». Οι 3 στρατηγικοί άξονες για το μέλλον που προέκυψαν είναι η ενίσχυση του πολιτισμού, των τοπικών προϊόντων και του φυσικού τοπίου του χωριού

Οκτώβριος 2022

Κυριακή στο Μαγγανιακό

Ολοήμερη εκδήλωση που περιλαμβάνει πεζοπορία, messy play για παιδιά, δραστηριότητα δικτύωσης φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης, εγκαίνια του κοινοτικού χώρου, προβολή του ντοκιμαντέρ του έργου (πρώτη κοπή), ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του έργου, συλλογική κουζίνα και γιορτή

Νοέμβριος 2021

3ήμερες δραστηριότητες

Γνωριμία με την κοινότητα και το οικοσύστημα (συνεντεύξεις & συναντήσεις), εκκίνηση του συμμετοχικού σχεδιασμού, βιωματικό εργαστήρι για διάλογο & τρόπο λήψης αποφάσεων σε ομάδες

Φεβρουάριος 2022

Συνάντηση με Δήμο Μεσσήνης

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεσσήνης Γεώργιος Αθανασόπουλος και τους συνεργάτες του. Παρουσίαση του προγράμματος, διάλογος για την ανάπτυξη μικρών τόπων, συζήτηση για συνέργειες.

Μάιος 2022

Εκδήλωση & Συναντήσεις

Προ-φεστιβαλική εκδήλωση στην Καλαμάτα και συναντήσεις για τη συμμετοχή ομάδων, φορέων, εθελοντών και ντόπιων & οργανωτικές συναντήσεις της συντονιστικής ομάδας του φεστιβάλ

Αύγουστος 2022

Εργασίες Ανακαίνισης

12 μέρες χρειάστηκαν ώστε οι μάστορες του χωριού μαζί με εθελοντές να μετατρέψουν το κτήριο του παλιού αγροτικού συνεταιρισμού σε κοινοτικό πολυχώρο. Είχε προηγηθεί συμμετοχικός σχεδιασμός για τις ανάγκες ως προς την χρήση του στις διαφορετικές ομάδες ενδιαφέροντος

Νοέμβριος 2022

Δικτύωση Φορέων Κ.Αλ.Ο Μεσσηνίας

Γνωριμία με την κοινότητα και το οικοσύστημα (συνεντεύξεις & συναντήσεις), εκκίνηση του συμμετοχικού σχεδιασμού, βιωματικό εργαστήρι για διάλογο & τρόπο λήψης αποφάσεων σε ομάδες

Δεκέμβριος 2021

Μια ευχή για το Μαγγανιακό

Υβριδική εκδήλωση: Άτομα έγραφαν ευχές διαδικτυακά και μία ομάδα της έγραφε με πυρογράφο σε κομμάτια ξύλου και τις κρέμαγε στο δέντρο των ευχών. Την εκδήλωση παρακολούθησαν live 354 άνθρωποι μέσω κάμερας.

Μάρτιος 2022

Οι γυναίκες του Μαγγανιακού

Βαθύτερη γνωριμία με την κοινότητα, συζήτηση για τις ανάγκες τους, εμπλοκή και συμμετοχή στο φεστιβάλ και στον σχεδιασμό ενός νέου κοινοτικού χώρου

Ιούνιος 2022

2ήμερο "Φεστιβάλ Μαγγανιακό 2022"

Φεστιβάλ στο Μαγγανιακό για να σχεδιάσει το μέλλον που θέλει η κοινότητα και το οικοσύστημα όπου πραγματοποιήθηκαν δράσεις σε διάφορες γειτονιές του χωριού. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 23 θεματικές συζητήσεις και παρουσιάσεις φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, ζωντανή ανθρώπινη βιβλιοθήκη, 15 DIY-Workshops από τους κατοίκους, 14 ειδικές δραστηριότητες για παιδιά, 4 ξεναγήσεις πεζοπορίας, 12 καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, 7 εκθέσεις, 2 μουσικές βραδιές. Δημιουργήθηκε αυτοσχέδιο πάρκινγκ, πλευρά κάμπινγκ καθώς και μπαρ και catering.

Σεπτέμβριος 2022

Γυρίσματα για το Ντοκιμαντέρ

2ήμερες συνεντεύξεις με άτομα που συμμετείχαν στο έργο & τα  γυρίσματα σε Μαγγανιακό και Καλαμάτα για το ντοκιμαντέρ «Τι συνέβη στο Μαγγανιακό»

Video

Στο πρόγραμμα αυτό επιδιώξαμε να βάλουμε τους ανθρώπους της κοινότητας στο επίκεντρο. Κάποιες από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήσαμε παρουσιάζονται εδώ. Κάτοικοι από το Μαγγανιακό Μεσσηνίας, μας μιλούν για την ζωή τους, το χωριό τους και την δράση του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Μαγγανιακιτών.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΑΓΓΑΝΙΑΚΟ σε ντοκιμαντέρ

Περίληψη:

Το Μαγγανιακό αντιμετωπίζει την πρόκληση της κοινωνικής εγκατάλειψης. Οι 63 μόνιμοι κάτοικοι που έχουν απομείνει στο μικρό ορεινό χωριό της Μεσσηνίας ανησυχούν για το μέλλον της κοινότητας. Τρεις φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας μαζί με τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού ευαισθητοποίησαν και κινητοποιήσαν ανθρώπους και φορείς και έδειξαν στην πράξη ότι ακόμη και οι μικρότερες κοινότητες μπορούν να ορίσουν το μέλλον τους. Η πορεία του 12μηνου έργου αποτυπώνεται στο φακό μαζί με την ανησυχία, τη χαρά και την ελπίδα για το μέλλον των ίδιων των κατοίκων.

Αν θέλετε να προβάλετε το ντοκιμαντέρ σε κάποια δράση σας ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας.

Manganiako-Poster-5-692x1024

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΑΓΓΑΝΙΑΚΟ σε μια εικόνα

Ιστοσελίδες

Για πρόσβαση σε όλες της πληροφορίες του προγράμματος σε σχέση με τον διαγωνισμό της Civic Europe εδώ.

Για πρόσβαση σε όλες της πληροφορίες του προγράμματος από την ιστοσελίδα του Μαγγανιακού εδώ.

Παρακολουθείστε όλες τις δράσεις με πλούσιο φωτογραφικό υλικό στη σελίδα του Facebook εδώ.

Εταίροι του Προγράμματος