Επιχειρηματικά & Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Επιχειρηματικά & Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Επιχειρηματικά & Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Στην ενότητα αυτή σας παρουσιάζουμε Επιχειρηματικά & Εκπαιδευτικά Εργαλεία που έχουμε αναπτύξει, χρήσιμα για τις ομάδες που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα αλλά και για ενεργούς φορείς και εγχειρήματα Κ.Αλ.Ο.

Εργαλεία & Οδηγοί Πληροφόρησης

Εξερευνήστε τα εργαλεία και τους οδηγούς που έχουμε αναπτύξει και χρησιμοποιούμε στο Κέντρο Πληροφόρησης.

Υπηρεσιες Υποστηριξης