Επιχειρηματικό Εργαλείο Βιωσιμότητας στην Κ.Αλ.Ο: Κοινωνική Αξία

Σχετικά

Tο παρόν εργαλείο αποτελεί μέρος της σειράς Επιχειρηματικών Εργαλείων Βιωσιμότητας στην Κ.Αλ.Ο που απευθύνονται σε εγχειρήματα κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας με σκοπό να τα βοηθήσουν να καταγράψουν τη συνολική εικόνα της κοινωνικής αξίας, της οικονομικής βιωσιμότητας και της στρατηγικής τους – είτε αυτό αφορά αγαθά, υπηρεσίες, είτε ένα συνδυασμό τους.
Κάθε ένα από τα τρία αυτά εργαλεία είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να απευθύνεται ακόμα και σε άτομα που έρχονται σε επαφή με χρηματοοικονομικά, marketing ή τη στρατηγική για πρώτη φορά.

Οι θεματικές που καλύπτουν τα 3 εργαλεία είναι οι:
1. Κοινωνική αξία
2. Οικονομική βιωσιμότητα
3. Στρατηγική

Κάθε εργαλείο περιλαμβάνει ένα πρακτικό οδηγό ο οποίος με απλό τρόπο και με τη χρήση παραδειγμάτων βοηθάει να συμπληρωθεί το εργαλείο έτσι ώστε να αποτυπωθεί η εικόνα του εγχειρήματος σε κάθε μία από τις παραπάνω θεματικές.

Εργαλείο

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το εργαλείο Κοινωνική Αξία και το ίδιο το εργαλείο για να το κατεβάσετε​.

Κοινωνική Αξία

Η κοινωνική αξία στην κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, είναι ενσωματωμένη σε όλες τις ενέργειες ενός εγχειρήματος. Απορρέει από την οικονομική δραστηριότητα, την δημοκρατική λειτουργία, τις δράσεις στην ευρύτερη κοινότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Με αυτή την έννοια δεν αποτελεί μια αυτόνομη σφαίρα, ένα ξεχωριστό πεδίο – άρα και μια διακριτή δράση στο περιθώριο της λειτουργίας του φορέα. Ως εκ τούτου το παρόν εργαλείο απαντά στο τι διαφορετικό κάνουμε και αποτυπώνει την κοινωνική αξία στο σύνολο της λειτουργίας του με μια διπλή κατεύθυνση.

Το εργαλείο αποτελείται από 2 φύλλα, τα οποία τα μέλη του εγχειρήματος συμπληρώνουν με τη βοήθεια του οδηγού, που συνοδεύει το εργαλείο. Στο πρώτο φύλλο συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν όλες τις διαστάσεις της κοινωνικής αξίας και αποτελούν μία αποτύπωση της σημερινής εικόνας του εγχειρήματος. Το δεύτερο φύλλο αφορά το μέλλον, τη στοχοθεσία και τις κινήσεις που πρέπει να κάνει το εγχείρημα ώστε να την επιτύχει.

Για να κατεβάσετε το εργαλείο πατήστε ΕΔΩ
και τις οδηγίες συμπλήρωσης ΕΔΩ

Πληροφορίες

Τα Επιχειρηματικά εργαλεία βιωσιμότητας στην Κ.Αλ.Ο αναπτύχθηκαν από το DOCK στο πλαίσιο του προγράμματος SSE Toolkit που χρηματοδοτήθηκε από το  Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης – Ελλάδα.