Επιχειρηματικό Εργαλείο Βιωσιμότητας στην Κ.Αλ.Ο: Οικονομική Βιωσιμότητα

Σχετικά

Tο παρόν εργαλείο αποτελεί μέρος της σειράς Επιχειρηματικών Εργαλείων Βιωσιμότητας στην Κ.Αλ.Ο που απευθύνονται σε εγχειρήματα κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας με σκοπό να τα βοηθήσουν να καταγράψουν τη συνολική εικόνα της κοινωνικής αξίας, της οικονομικής βιωσιμότητας και της στρατηγικής τους – είτε αυτό αφορά αγαθά, υπηρεσίες, είτε ένα συνδυασμό τους.
Κάθε ένα από τα τρία αυτά εργαλεία είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να απευθύνεται ακόμα και σε άτομα που έρχονται σε επαφή με χρηματοοικονομικά, marketing ή τη στρατηγική για πρώτη φορά.

Οι θεματικές που καλύπτουν τα 3 εργαλεία είναι οι:
1. Κοινωνική αξία
2. Οικονομική βιωσιμότητα
3. Στρατηγική

Κάθε εργαλείο περιλαμβάνει ένα πρακτικό οδηγό ο οποίος με απλό τρόπο και με τη χρήση παραδειγμάτων βοηθάει να συμπληρωθεί το εργαλείο έτσι ώστε να αποτυπωθεί η εικόνα του εγχειρήματος σε κάθε μία από τις παραπάνω θεματικές.

Εργαλείο

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το εργαλείο Οικονομική Βιωσιμότητα και το ίδιο το εργαλείο για να το κατεβάσετε​.

Οικονομική Βιωσιμότητα

Η οικονομική βιωσιμότητα στην Κ.Αλ.Ο είναι η ικανότητα του οργανισμού να δημιουργήσει έσοδα για να διατηρεί παραγωγικές διαδικασίες με σταθερό ή αυξανόμενο ρυθμό προκειμένου να παράγει κοινωνική αξία. Η κοινωνική αξία αναφέρεται τόσο στα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα που φέρει ένας οργανισμός με τη λειτουργία του, όσο και στην ευρύτερη αλλαγή που θέλει να φέρει μακροπρόθεσμα. Επομένως, η οικονομική βιωσιμότητα στην Κ.Αλ.Ο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον κοινωνικό αντίκτυπο στον οποίο στοχεύει. Το παρόν εργαλείο απαντά στο αν έχουμε την ικανότητα να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε ώστε να πετύχουμε την αλλαγή που θέλουμε να φέρουμε.

Το εργαλείο αποτελείται από 2 φύλλα, τα οποία τα μέλη του εγχειρήματος συμπληρώνουν με τη βοήθεια του οδηγού, που συνοδεύει το εργαλείο. Στο πρώτο φύλλο συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν την οικονομική βιωσιμότητα και αποτελούν μία αποτύπωση της σημερινής εικόνας του εγχειρήματος. Το δεύτερο φύλλο αφορά το μέλλον, τη στοχοθεσία και τις κινήσεις που πρέπει να κάνει το εγχείρημα ώστε να την επιτύχει.

Για να κατεβάσετε το εργαλείο πατήστε ΕΔΩ
και τις οδηγίες συμπλήρωσης ΕΔΩ

Πληροφορίες

Τα Επιχειρηματικά εργαλεία βιωσιμότητας στην Κ.Αλ.Ο αναπτύχθηκαν από το DOCK στο πλαίσιο του προγράμματος SSE Toolkit που χρηματοδοτήθηκε από το  Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης – Ελλάδα.