Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Στην Κ.Αλ.Ο αναφέρονται όλες οι οικονομικές δραστηριότητες που θέτουν ως προτεραιότητα τη συλλογική ωφέλεια των μελών της, τον κοινωνικό σκοπό, την εμβάθυνση της δημοκρατίας, τη μη κερδο-κεντρική λειτουργία, την οριζόντια διοίκηση. Μπλέξιμο ε; Ένας κοινωνικός συνεταιρισμός, ένας σύλλογος, μία ηθική τράπεζα, μία αυτοοργανωμένη δομή αλληλεγγύης, μία κοινωνική επιχείρηση μπορεί να δρά μέσα στο σύμπαν της Κ.Αλ.Ο.