Εργαλεία & Οδηγοί Πληροφόρησης

Εργαλεία & Οδηγοί Πληροφόρησης

Τα εργαλεία και οι οδηγοί πληροφόρησης απευθύνονται:

  • Σε ομάδες που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, όπου μπορούν: να εξετάσουν τα κριτήρια για την επιλογή νομικής μορφής, να μάθουν για τις ευθύνες των εταίρων σε ΚοινΣεπ και ΣυνΕργ, να βρουν πληροφορίες για την νομοθεσία στην ΚΑλΟ, να βρουν αρχεία απαραίτητα για τη σύσταση ενός φορέα.
  • Σε ενεργά εγχειρήματα της ΚΑλΟ τα οποία μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την αίτηση πιστοποιητικού μέλους, να βρουν αρχεία απαραίτητα για τη λειτουργία ενός φορέα, να ανατρέξουν στο νομικό πλαίσιο
  • Σε λογιστικά γραφεία, δικηγόρους ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπου μπορούν να βρούν πληροφορίες για την νομοθεσία στην ΚΑλΟ και άλλες πληροφορίες

Επιχειρηματικά & Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Εξερευνήστε τα εργαλεία και τους οδηγούς που έχουμε αναπτύξει και χρησιμοποιούμε στις υπηρεσίες υποστήριξης.

Κέντρο Πληροφόρησης