Εργαλεία & Οδηγοί Πληροφόρησης

Εργαλεία & Οδηγοί Πληροφόρησης

Στην ενότητα αυτή σας παρουσιάζουμε εργαλεία και οδηγούς χρήσιμα για τις ομάδες που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα αλλά και για ενεργούς φορείς και εγχειρήματα

Επιχειρηματικά & Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Εξερευνήστε τα εργαλεία και τους οδηγούς που έχουμε αναπτύξει και χρησιμοποιούμε στις υπηρεσίες υποστήριξης.

Κέντρο Πληροφόρησης