Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης πιστοποιητικού μέλους για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Σχετικά

Ημερομηνία
20/01/2021
Version
3.41
Κατηγορία
Κατηγορία
Χρηματοδότηση
Χρηματοδότηση

Γενικά

Το παρόν αποτελεί έναν οδηγό που περιλαμβάνει όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε για να συμπληρώσετε με επιτυχία την  αίτηση πιστοποιητικού μέλους από την Διεύθυνση Κ.ΑΛ.Ο.

Το πιστοποιητικό μέλους πέρα από υποχρέωση, μπορεί να αποτελέσει κι ένα χρήσιμο εργαλείο, απολογισμού και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων των συνεργατικών εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο.
Ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμο και κατανοητό.

Τελευταία βήματα

Παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας μέσα από την πλατφόρμα.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα δείτε στην πλατφόρμα το παρακάτω

Μέσα από την πλατφόρμα μπορείτε να κατεβάσετε την βεβαίωση πιστοποιητικού μέλους.
Βρίσκετε την αίτησή σας και πηγαίνετε στο σημείο που περιγράφει η παρακάτω εικόνα

Η βεβαίωση είναι ένα PDF έγγραφο το οποίο κατεβάζετε από την πλατφόρμα.

Για να κατεβάσετε τις οδηγίες σε PDF πατήστε εδώ

Καλή επιτυχία!

Το πιστοποιητικό μέλους βεβαιώνει ότι ο φορέας εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια, που ορίζει ο νόμος 4430/2016, για να παραμείνει εγγεγραμμένος στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Χορηγείται από το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε ετήσια βάση κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στην πλατφόρμα kalo.yeka.gr

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο φορείς Κ.ΑΛ.Ο. έχουν υποχρέωση να υποβάλουν σε ετήσια βάση, αίτηση για πιστοποιητικό μέλους.
Η υποβολή της αίτησης γίνεται από τον φορέα εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης συνεδρίασης της τακτικής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και το αργότερο μέχρι την λήξη της υποβολής της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.

Προσοχή -> Η ετήσια Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης.

Παράδειγμα: Αν η ημερομηνία υποβολής της Φορολογικής δήλωσης είναι 30/6 τότε η ημερομηνία του Πρακτικού της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι το αργότερο 29/6

Η Μη τήρηση των παραπάνω ημερομηνιών είναι αιτία απόρριψης της αίτησης

• Για τους υπό σύσταση (δηλαδή όσους δεν έχουν κάνει ακόμη έναρξη στην εφορία) Κοιν.Σ.Επ και Συν.Εργαζομένων, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση εγγραφής από κάποιο ιδρυτικό μέλος του φορέα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο με χρήση των των προσωπικών κωδικών του ΓΓΠΣ (taxisnet).
• Για όσες Κοιν.Σ.Επ και Συν.Εργαζομένων έχουν ήδη ιδρυθεί, απαιτείται υποβολή αίτησης εγγραφής με χρήση των κωδικών ΓΓΠΣ (taxisnet) του φορέα.
• Για την εγγραφή των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) ή για την εγγραφή των άλλων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (π.χ Α.Μ.Κ.Ε, Σωματεία, Αστικοί ή Αγροτικοί Συνεταιρισμοί κ.α.), απαιτείται υποβολή αίτησης εγγραφής με χρήση των κωδικών ΓΓΠΣ (taxisnet) του φορέα.

Ο σύνδεσμος για να μπείτε στην πλατφόρμα είναι kalo.yeka.gr

Χρησιμοποιείτε τους κωδικούς ΓΓΠΣ(taxisnet) του φορέα ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου για υπό σύσταση φορείς.

Για να μάθετε πως θα χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα υπάρχει αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε.

Η αίτηση έχει δύο καρτέλες, η καρτέλα Στοιχεία αίτησης, που είναι οι πληροφορίες που συμπληρώνονται στα αντίστοιχα πεδία της πλατφόρμας και η καρτέλα Αρχεία αίτησης, εδώ ανεβαίνουν τα αρχεία που απαιτεί η αίτηση.

Γενικά στοιχεία: Αφορούν στοιχεία του φορέα, στοιχεία επικοινωνίας κτλ.
ετήσιος προγραμματισμός 2022 : στοιχεία για την επόμενη χρονιά, αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση θα βρείτε παρακάτω.
Ετήσιος απολογισμός 2021: Στοιχεία για την χρονιά για την οποία υποβάλετε φορολογική δήλωση, αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση θα βρείτε παρακάτω.

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε για τον ετήσιο προγραμματισμό
ΕΤΟΣ* Συμπληρώνετε το έτος για το οποίο κάνετε προγραμματισμό (π.χ. 2022)
ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ* Περιγράφετε τις δραστηριότητες που έχετε προγραμματίσει να κάνετε για την επόμενη χρονιά (δλδ για το 2022)
ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΕ)* Οι θέσεις εργασίας μετρώνται σε ΕΜΕ, εδώ πρέπει να συμπληρώσετε τις ΕΜΕ που σκοπεύετε να έχετε για την επόμενη χρονιά (2022). Για να τις υπολογίσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα υπολογισμού που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Μητρώου, υπόδειγμα Για παράδειγμα 1 ΕΜΕ αντιστοιχεί σε μία θέση πλήρους απασχόλησης για ένα έτος.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΕ) ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ* Ισχύει ό,τι και για παραπάνω, αλλά αφορά μόνο εργαζόμενους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, εφόσον σκοπεύετε να κάνετε τέτοιου είδους προσλήψεις.
ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ* Ο τζίρος που έχετε προϋπολογίσει για την επόμενη χρονιά (δλδ 2022)
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΔ* Συμπληρώνετε τον ΚΑΔ από τον οποίο προϋπολογίζετε να έχετε τα περισσότερα έσοδα
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΑ* Τα ετήσια κέρδη ή ζημία που προϋπολογίζετε για την επόμενη χρονιά (δλδ 2022)
ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ* Αν η νομική μορφή σας προβλέπει διανομή κερδών, εδώ περιγράφετε τον τρόπο με τον οποίο θα διανέμονται τα κέρδη. Για να δείτε τι ορίζει ο νόμος πατήστε εδώ 
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΓΙΑ* Συμπληρώνετε το ποσό που έχετε προϋπολογίσει να ξοδέψετε σε αγορές παγίων για την επόμενη χρονιά (δλδ 2022)
ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΝΕΙΑ* Αν έχετε σκοπό να ζητήσετε κάποιο δάνειο για την επόμενη χρονιά, συμπληρώνετε το ποσό του δανείου
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ* Στα τρία πεδία που αφορούν τις Δράσεις περιγράψετε όσες έχετε προγραμματίσει και αφορούν τους τομείς  που βλέπετε στην αριστερή στήλη    
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ*
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ*
Τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε για τον ετήσιο απολογισμό
ΕΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ* Συμπληρώνετε το έτος για το οποίο κάνετε απολογισμό (δλδ 2021)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ* Περιγράφετε τις δραστηριότητες που υλοποιήσατε την χρονιά που πέρασε (2021)
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ* Περιγράψετε τις δράσεις που υλοποιήσατε στις τρεις κατηγορίες που βλέπετε στην αριστερή στήλη  
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ*
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ*
ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΕ)* Οι θέσεις εργασίας μετρώνται σε ΕΜΕ, εδώ πρέπει να συμπληρώσετε τις ΕΜΕ που είχατε την χρονιά που πέρασε. Για να τις υπολογίσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα υπολογισμού που υπάρχει στον ιστότοπο του Μητρώου, υπόδειγμα Για παράδειγμα 1 ΕΜΕ αντιστοιχεί σε μία θέση πλήρους απασχόλησης για ένα έτος.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΕ) ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ* Ισχύει ό,τι και για παραπάνω, αλλά αφορά μόνο εργαζόμενους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, εφόσον είχατε εργαζόμενους από αυτή την κατηγορία την χρονιά που πέρασε
 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ* Συμπληρώνετε τον τζίρο που είχατε την χρονιά που πέρασε
ΚΑΔ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ* Συμπληρώνετε τον ΚΑΔ στον οποίο είχατε τα περισσότερα έσοδα
ΕΣΟΔΑ ΚΑΔ* Συμπληρώνετε τα έσοδα που είχατε και αντιστοιχούν στον παραπάνω ΚΑΔ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΔ ΕΣΟΔΑ ΚΑΔ Αν έχετε και δευτερεύοντες ΚΑΔ και έχετε ανάλυση των εσόδων σας ανά ΚΑΔ, τότε συμπληρώνετε τον ΚΑΔ και δίπλα τα έσοδα που αντιστοιχούν σε αυτόν. Αν δεν έχετε δευτερεύοντες ΚΑΔ ή ανάλυση εσόδων ανά ΚΑΔ τότε τα αφήνετε κενά. Προσοχή: Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει το ποσό που έχετε συμπληρώσει στον ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ να είναι ίδιο με το ποσό στο ΕΣΟΔΑ ΚΑΔ
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΑ* Τα ετήσια κέρδη ή ζημία που είχατε τη χρονιά που πέρασε
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ* Εδώ περιγράφετε τον τρόπο με τον οποίο διανείματε τα κέρδη την χρονιά που πέρασε (αν διανείματε)
ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ* Συμπληρώνετε το ποσό που ξοδέψατε για αγορές παγίων για τη χρονιά που πέρασε
ΔΑΝΕΙΑ* Ποσό δανείων, αν είχατε
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ* Ποσό που είχατε από επιχορηγήσεις, αν είχατε
ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ* Αναφέρετε άλλες πηγές χρηματοδότησης του φορέα σας, αν υπάρχουν
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Συμπληρώνετε τυχόν παρατηρήσεις που έχετε και θέλετε να ληφθούν υπόψη
Τα αρχεία που πρέπει να ανεβάσετε στην πλατφόρμα είναι τα παρακάτω
Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ 4 τριμήνων Τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) τις παίρνετε από τον λογιστή σας. Οι ΑΠΔ βγαίνουν κάθε μήνα και είναι αρχεία PDF. Μπορείτε να τις ανεβάσετε μια μια ή να ενώσετε τα PDF αρχεία ανά τρίμηνο
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του Προέδρου της Διοικούσας ή του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη απασχόλησης προσωπικού κατά το έτος αναφοράς Σε περίπτωση που δεν έχετε εργαζόμενους επισυνάπτετε Υπεύθυνη Δήλωση, όπως περιγράφεται αριστερά
Πίνακα προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. (μόνο ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης) Τον πίνακα προσωπικού τον παίρνετε από τον λογιστή σας. Προσοχή αυτό χρειάζεται μόνο αν είστε Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης
Πρακτικό ετήσιας  τακτικής Γενικής Συνέλευσης To πρακτικό της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έχει ως θέματα, την έγκριση του ετήσιου απολογισμού, του ετήσιο προγραμματισμού, των οικονομικών καταστάσεων. Στις νομικές μορφές που προβλέπεται διανομή κερδών, υπάρχει επίσης ο τρόπος διανομής των κερδών και τα ποσά που διανεμήθηκαν. Πρότυπα δείγματα καταστατικών για Κοιν.Σ.Επ. και Συνεταιρισμό Εργαζομένων υπάρχουν στο website του Μητρώου. Προσοχή: Η ημερομηνία του πρακτικού πρέπει να είναι προγενέστερη της κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης.
Πρακτικό ΓΣ για λήψη απόφασης σχετικά με την διανομή κερδών στους εργαζόμενους καθώς και αποδεικτικά σχετικά με τον τρόπο διανομής τους (μόνο για ΚΟΙΝΣΕΠ) Μόνο σε περίπτωση που ο τρόπος διανομή κερδών δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρακτικό
Οικονομικές καταστάσεις του ν.4308/2014 Ανεβάζετε το Ε3, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από το TAXIS ή να το πάρετε από το λογιστή σας, μετά την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης.
Αποδεικτικά σχετικά με τον τρόπο καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα ή μεταβίβασης των συνεταιριστικών μερίδων Αποδείξεις καταθέσεων μισθοδοσίας

Πριν ξεκινήσετε την συμπλήρωση της αίτησης, διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που απαιτούνται, και αρχίστε να τις συγκεντρώνετε.


Για τα οικονομικά στοιχεία που ζητά ο απολογισμός και ο προγραμματισμός της χρονιάς ετοιμάζετε έναν οικονομικό απολογισμό του έτους που πέρασε (εδώ για το 2021) καθώς και οικονομικό προγραμματισμό για το επόμενο έτος (δλδ για το 2022).
Ετοιμάζετε το πρακτικό της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα που δίνει το Μητρώο https://kalo.yeka.gr.


Υπολογίζετε τις ΕΜΕ για τη χρονιά που πέρασε. Ο τρόπος που μπορείτε να το κάνετε είναι χρησιμοποιώντας την εφαρμογή που υπάρχει στο https://kalo.yeka.gr, website του Μητρώου. Περνάτε εκεί τους εργαζόμενους και τις ημέρες που εργάστηκαν ανά μήνα όπως είναι δηλωμένες στις μηνιαίες ΑΠΔ. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να υπολογίσετε τις ΕΜΕ για την νέα χρονιά, εφόσον σκοπεύετε να μεταβάλλετε τις θέσεις εργασίας ή να αλλάξετε τις μέρες εργασίας (π.χ. μετατροπή μερικής απασχόλησης σε πλήρη).


Περιγράφετε τις δραστηριότητες με τις οποίες θα ασχοληθείτε τη νέα χρονιά, όπως και εκείνες που πραγματοποιήσατε την χρονιά που πέρασε. Αν έχετε ξανακάνει αίτηση για πιστοποιητικό μέλους, παίρνετε την περιγραφή των δραστηριοτήτων που είχατε περιγράψει στον προγραμματισμό κρατάτε αυτές που πραγματοποιήσατε και προσθέτετε και κάποιες που κάνατε και δεν υπήρχαν στον προγραμματισμό. Το ίδιο κάνετε και για τις διαφορετικές δράσεις που χρειάζεται να περιγράψετε.

Σύμφωνα με το Νόμο 4430/2016 υπάρχουν κάποια κριτήρια που χαρακτηρίζουν ένα φορέα Κ.ΑΛ.Ο. και πρέπει να τηρούνται για να μην χάσει ο φορέας αυτή την ιδιότητα. Αυτά τα κριτήρια ελέγχονται κατά την επεξεργασία της αίτησης πιστοποιητικού μέλους, και η μη τήρησή τους αποτελεί αιτία απόρριψης της αίτησης. Επίσης για να θεωρείται ενεργός ένας φορέας Κ.ΑΛ.Ο. θα πρέπει να έχει οικονομική δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν εμφανίσει οικονομική δραστηριότητα για 2 έτη τότε διαγράφεται από το Μητρώο.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα κριτήρια και για το νόμο θα βρείτε στο Dock.zone
Τα κριτήρια αυτά είναι τα παρακάτω:
• Η ετήσια μισθολογική δαπάνη του φορέα να είναι τουλάχιστον ίση με το 25% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης του, για όσους φορείς έχουν τζίρο πάνω από 36696 ευρώ.
• Το ποσοστό εργαζομένων – μη μελών να μην υπερβαίνει το 40% του συνόλου των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ. (μέλη και μη-μέλη) ή 50% για εποχικές και άλλες έκτακτες ανάγκες. Το 25% για τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων.
• Η διανομή των κερδών διατίθεται ποσοστιαία, ετησίως, ως ακολούθως:
i) κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
ii) κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης του φορέα αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου του ποσοστού αυτού στις δραστηριότητες του,
iii) το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας

Πέρα από την μη τήρηση των παραπάνω κριτηρίων, άλλοι λόγοι απόρριψης μπορεί να είναι οι παρακάτω:
• Λάθος στα πρακτικά (τα λάθη μπορεί να είναι λάθος πληκτρολόγηση πχ. Έτη απολογισμού και προγραμματισμού, ποσά κλπ., ελέγξτε τα προσεκτικά πριν τα ανεβάσετε)
• Λάθος ΕΜΕ (βεβαιωθείτε ότι έχετε υπολογίσει σωστά τις ΕΜΕ, σύμφωνα με τις ΑΠΔ)
• Αν η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης δεν προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης, είναι λόγος απόρριψης. Το σωστό είναι πρώτα να γίνει η Γενική Συνέλευση και μετά να γίνει η φορολογική δήλωση.
• Κύκλος εργασιών να μην είναι ίσος με το άθροισμα των ποσών των ΚΑΔ. Το σωστό είναι ο κύκλος εργασιών να είναι ίσος με το άθροισμα των ποσών των ΚΑΔ.

Εντός 15 ημερών, από την υποβολή της αίτησης, θα λάβετε ηλεκτρονικά την απάντηση για το αν η αίτησή σας εγκρίνεται ή απορρίπτεται.
Αν η αίτηση εγκριθεί, τότε μπαίνετε στην πλατφόρμα και κατεβάζετε την βεβαίωση πιστοποιητικού μέλους για το τρέχον έτος.
Σε περίπτωση απόρριψης, μπαίνετε στην πλατφόρμα του Μητρώου βρίσκετε την αίτησή σας, στο πάνω μέρος υπάρχουν αναλυτικά σχόλια για τον λόγο ή τους λόγους που απορρίφθηκε η αίτησή σας.
Στη συνέχεια συντάσσετε μία επιστολή προς το Τμήμα Παρακολούθησης, την οποία ονομάζετε ιεραρχική προσφυγή.
Ανάλογα με τους λόγους της απόρριψης διαμορφώνετε και το περιεχόμενο της ιεραρχικής προσφυγής.
Για παράδειγμα αν ξεχάσατε να ανεβάσετε κάποιο αρχείο, απλά δηλώνετε ότι εκ παραδρομής δεν ανέβηκε, αν έχετε κάνει λάθος στον υπολογισμό των ΕΜΕ, το υπολογίζετε ξανά και δηλώνετε το σωστό υπολογισμό.
Αν ο λόγος απόρριψης είναι η μη τήρηση κάποιου από τα κριτήρια, που αναλύσαμε παραπάνω, τότε θα πρέπει να τεκμηριώσετε το λόγο για τον οποίο αδυνατείτε να το τηρήσετε.
Αν η ιεραρχική προσφυγή γίνει δεκτή τότε θα χρειαστεί να κάνετε διορθωτική αίτηση, για να διορθώσετε τα λάθη που είχαν γίνει και να την υποβάλλετε ξανά.
Για να υποβάλλετε διορθωτική αίτηση πηγαίνετε στην πλατφόρμα και στο είδος αίτησης επιλέγετε “ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Συμπληρωματική/Διορθωτική”, συμπληρώνετε και τα υπόλοιπα στοιχεία (όπως στην παρακάτω εικόνα) και πατάτε εισαγωγή. Στη συνέχεια ανοίγει την αίτησή σας και κάνετε τις διορθώσεις που χρειάζεται.