Δημοκρατική Διοίκηση & Οργάνωση

Δημοκρατική Διοίκηση & Οργάνωση

Το να σχεδιάζουμε μαζί με άλλους έναν οργανισμό, να τον διοικούμε ισότιμα και να εργαζόμαστε συλλογικά διαφέρει αρκετά από το “teamwork” των εταιρειών της αγοράς! Ακούγεται περίπλοκο; Η εργασία σ’ ένα ξεκάθαρα ιεραρχικό περιβάλλον είναι πιο εύκολη υπόθεση; Πιο συνηθισμένη ίσως, πιο εύκολη μάλλον δεν είναι. Στο πεδίο αυτό δουλεύουμε πάνω στην οριζόντια διαχείριση, στην ισότιμη οικονομική συμμετοχή, στους πολλαπλούς ρόλους.