Συμμετοχικός Δημοτικός Προϋπολογισμός: Η μελέτη

Συμμετοχικός Δημοτικός Προϋπολογισμός: Η μελέτη

Συμμετοχικός Δημοκρατικός Προϋπολογισμός

Γιατί δύο συνεργατικές ομάδες κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, να ενδιαφέρονται για το Συμμετοχικό Δημοτικό Προϋπολογισμό; Έχει θέσεις η Κ.ΑΛ.Ο για τις δημόσιες πολιτικές ή ασχολείται αποκλειστικά με ζητήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας;

Η Κ.ΑΛ.Ο βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών και ειδικά των μη προνομιούχων, εκεί όπου δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη βασικών αναγκών, εκεί που υπάρχει αναδιανομή πόρων υπέρ των πιο ευάλωτων, εκεί που οι δημόσιοι χώροι, οι υπηρεσίες και οι υποδομές διαχειρίζονται με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών – χρηστών. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο που επιδιώκει να επηρεάσει την οικονομία της αγοράς, επιδιώκει να επηρεάσει και τον τρόπο άσκησης δημόσιων πολιτικών. Με ποιό τρόπο; Με το να προωθεί πολιτικές και να διαδίδει πρακτικές που δίνουν αποφασιστικό ρόλο στους ίδιους τους πολίτες και στις οργανώσεις τους για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στην επικράτεια ή στην περιοχή τους.

Στη μελέτη αυτή θα βρείτε βασικές έννοιες για τον ΣΠ, παρουσίαση διεθνούς και ευρωπαϊκής εμπειρίας, παρουσίαση ελληνικών εφαρμογών, πληροφορίες για το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, συμπεράσματα πολιτικής, tips και δυνατότητες εφαρμογής. Απευθύνεται σε στελέχη και υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε εκλεγμένους αυτοδιοικητικούς και δημοτικά σχήματα, σε άτομα που ασχολούνται με το θέμα ερευνητικά και ακαδημαϊκά, σε κινήματα πόλης και συλλογικότητες.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη πατήστε εδώ.