Κοινωνική Συμβουλευτική

Κοινωνική Συμβουλευτική

Η κοινωνική συμβουλευτική είναι ο τρόπος για να ενδυναμώσουμε ακόμη πιο πολύ εγχειρήματα στην Κ.Αλ.Ο μέσα από το πρίσμα του συνεργατισμού, της βιωσιμότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Γινόμαστε συνομιλητές που βοηθάμε να αναπτυχθούν καλύτερα οι ιδέες, εξωτερικοί παρατηρητές, εξειδικευμένοι σύμβουλοι που αναγνωρίζουμε και διακρίνουμε πιθανές λύσεις ή ρίσκα, επαγγελματίες που είμαστε σε θέση να στηρίξουμε το εγχείρημα με κατάλληλη πληροφόρηση και δικτύωση.