Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Σχετικά με το Έργο

Διάρκεια
11/4/2019 - 10/10/2021
Επικοινωνία
Χρηματοδότηση
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Γενικά

Το Dock – Συνεργατικός Χώρος Κ.ΑΛ.Ο, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος “Επιχειρησιακό Πρόγραμμά: 3 – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», λειτουργεί ως Κέντρο Στήριξης για την Κ.ΑΛ.Ο, στον κεντρικό τομέα Αθηνών, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες:

– Δημοσιότητας και παροχή γενικής πληροφόρησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο ( A’ Δέσμη Ενεργειών)

– Υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ( Β’ Δέσμη Ενεργειών)

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) στον Κεντρικό Τομέα του Δήμου Αθηναίων

Περιγραφή

Για 30 μήνες το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο παρείχε δωρεάν υπηρεσίας πληροφόρησης και υποστήριξης σε άτομα, ομάδες, υφιστάμενους και νέους φορείς που ενδιαφέρονταν να μάθουν για την Κ.Αλ.Ο

Δράσεις δημοσιότητας

Έκθεση Αποτελεσμάτων 2019 & 2020

Τα 11 Κέντρα Στήριξης Κ.Αλ.Ο αποτυπώσαμε από κοινού την 20μηνη λειτουργία του προγράμματος και σας παρουσιάζουμε ποια & τι είναι τα Κέντρα Στήριξης, ποιοι είναι οι φορείς που τα υλοποιούν και τι πετύχαμε όλο αυτό το διάστημα.

Για να δείτε την έκθεση πατήστε ΕΔΩ

Χρηματοδότηση