Ιστιοπλοϊκή και ηλεκτροκίνητη μεταφορά οικολογικών προϊόντων

Σχετικά με το Έργο

Διάρκεια
1/9/2021 - 28/2/2023
Επικοινωνία
Χρηματοδότηση
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Γενικά

Για 18 μήνες το Dock με την Sailmed θα υλοποιήσουν ένα έργο με την χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και πιο συγκεκριμένα μέσα από το πρόγραμμα «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες, άξονας Προτεραιότητας 3 – Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020», το οποίο θα αφορά μια πειραματική εφαρμογή ιστιοπλοϊκής και ηλεκτροκίνητης θαλάσσιας μεταφοράς οικολογικών προϊόντων στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Περιγραφή

Για τους επόμενους 18 μήνες το Dock με την Sailmed θα υλοποιήσουν ένα έργο με την χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και πιο συγκεκριμένα μέσα από το πρόγραμμα «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες, άξονας Προτεραιότητας 3 – Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020», το οποίο θα αφορά μια πειραματική εφαρμογή ιστιοπλοϊκής και ηλεκτροκίνητης θαλάσσιας μεταφοράς οικολογικών προϊόντων στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Οι στόχοι πάνω στους οποίους θα εργαστούμε είναι αφενός η διασυνδεσιμότητα των νησιών και η μεταφορά προϊόντων, με την αιολική ενέργεια και με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και αφετέρου, η προστασία του περιβάλλοντος με την ενίσχυση και επέκταση της καλλιέργειας οικολογικών προϊόντων, χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.

Τα παραπάνω θα επιτευχθούν, μεταξύ άλλων, μέσα από την δημιουργία μελετών για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις διανησιωτικές μεταφορές, την καταγραφή των ιστιοπλοϊκών και δεδομένων ηλεκτροκίνησης του σκάφους, τη μετατροπή του σκάφους σε ηλεκτροκίνηση, τη διασύνδεση και το χτίσιμο συνεργασιών με παραγωγούς οικολογικής καλλιέργειας. Το έργο αποσκοπεί στην πιλοτική εφαρμογή ενός καινοτόμου και περιβαλλοντικά βιώσιμου μοντέλου μετακινήσεων και μεταφορών προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, το έργο αναδεικνύει ένα σοβαρό πρόβλημα αυτό της έλλειψης διανησιωτικής σύνδεσης: πολλά νησιά του Ανατολικού και του Δυτικού Αιγαίου (Σποράδες) ή του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου έχουν πολύ περιορισμένη ή μηδενική σύνδεση μεταξύ τους. Τα άμεσα αποτελέσματα είναι μια σοβαρή αύξηση στα μίλια μεταφοράς τροφίμων αφού η μεταφορά πρέπει να διέρχεται από τα κύρια λιμάνια, αλλά και η αναστολή της μεταφοράς τοπικών αγαθών που διαδίδουν τον πολιτισμό και τον πολιτισμό κάθε τόπου.

Το έργο στοχεύει να γίνει καλή πρακτική για την περαιτέρω υλοποίηση, επέκταση και υιοθέτηση μεταφορών χωρίς εκπομπές σε μικρή και μεσαία κλίμακα. Έτσι, για πρώτη φορά εφαρμόζεται οικολογική ιστιοπλοΐα-μεταφορά στην Ελλάδα, χώρα με πολλά νησιά και μεγάλη ακτογραμμή με πολλά λιμάνια, ενώ παράλληλα συνδέει τη χώρα με τη διαρκώς αυξανόμενη τάση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα θα γίνουν δράσεις δημοσιότητας προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές αρχές για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των θαλάσσιων μεταφορών και την προώθηση της ιστιοπλοΐας ως μέσο μεταφοράς και μετακίνησης οικολογικών προϊόντων μικρής κλίμακας μεταξύ των νησιών.

Δημοσιεύσεις

Με τον άνεμο και το πανί

Videos

Το παρόν βίντεο περιγράφει μέρος του δικτύου παραγωγών και καταστημάτων και τις καλές πρακτικές αγροοικολογίας που εφαρμόζουν

Το παρόν βίντεο περιγράφει το ταξίδι για τη δοκιμή αυτοδυναμίας του Pelago στο Αιγαίο με ηλιακή ηλεκτροκίνηση και τη σημασία του ως καλή πρακτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Το παρόν βίντεο περιγράφει τις εργασίες αντικατάστασης του κινητήρα diesel στο ιστιοπλοϊκό σκάφος Pelago με ένα σύστημα ηλιακής ηλεκτροκίνησης.

Εταίροι του Προγράμματος