Πολιτική Προστασίας Παιδιού/Child Protection Policy

Πολιτική Προστασίας Παιδιού/Child Protection Policy

Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Προστασία Παιδιού αποτελεί επίσημη δήλωση που επικυρώθηκε στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Επιχείρησης με επωνυμία DOCK- Συνεργατικός Χώρος Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, (εφεξής DOCK). Οι οδηγίες σε αυτό το CPP προστατεύουν τόσο το παιδί από την κακοποίηση όσο και τους ενήλικες και τα παιδιά από ψευδείς κατηγορίες. Στα έργα του DOCK στα οποία συμμετέχουν παιδιά, ο Διαχειριστής Έργου είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της διανομής και της κατανόησης του CPP από όλα τα άτομα που εμπλέκονται στο έργο και ποιος θα είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία χρησιμοποιείστε ένα από τους παρακάτω τρόπους:
Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
Μέσω ταχυδρομείου: Έσλιν 14, Αθήνα, 11523
Μέσω τηλεφώνου: 2130883758

Ορισμοί

Παιδί : Το DOCK χρησιμοποιεί τον ορισμό της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, βάσει του οποίου ως παιδί ορίζεται κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών ανεξάρτητα από το αν οι νόμοι μιας χώρας αναγνωρίζουν την ενηλικίωση νωρίτερα.

Προσωπικό : Ο όρος αναφέρεται στο σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στο DOCK.

Συνεργάτες : Ο όρος αναφέρεται στο σύνολο των συνεργατών, που συμμετέχουν σε έργο του DOCK που αφορά παιδιά.

Κακοποίηση παιδιού: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η κακοποίηση ή κακομεταχείριση των παιδιών περιλαμβάνει όλες τις μορφές σωματικής ή συναισθηματικής κακής μεταχείρισης, σεξουαλικής παραβίασης, παραμέλησης ή παραμελημένης φροντίδας ή εκμετάλλευσης για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, η οποία καταλήγει σε συγκεκριμένη ή εν δυνάμει βλάβη που αφορά τη ζωή, την ανάπτυξη και την αξιοπρέπεια του παιδιού, στο πλαίσιο μιας σχέσης ευθύνης, εμπιστοσύνης και δύναμης.

Δουλεύοντας με παιδιά: Ο όρος αφορά την εργασία σε θέση που περιλαμβάνει τακτική επαφή με παιδιά, είτε ως μέρος των καθηκόντων του εργαζόμενου, είτε λόγω της φύσης της εργασίας που φέρνει το άτομο σε συχνή επαφή με τα παιδιά.

Πολιτική Παιδικής Προστασίας (CPP) είναι μια δήλωση πρόθεσης που καταδεικνύει τη δέσμευση για προστασία των παιδιών από βλάβη και ορίζει με σαφήνεια τι απαιτείται για την προστασία των παιδιών που παρακολουθούν οποιοδήποτε πρόγραμμα που εφαρμόζει το DOCK και περιλαμβάνει εργασία με παιδιά ή συμμετοχή σε λειτουργίες που σχετίζονται με αυτά. Την πολιτική θα ακολουθούν οι διαχειριστές, οι εργαζόμενοι, οι εθελοντές, οι συνεργάτες, οι μαθητές και κάθε άλλο άτομο που έρχεται σε επαφή με τα παιδιά στα έργα του DOCK που αφορούν παιδιά.

Περιστατικά που πρέπει να αναφέρονται/καταγράφονται

Εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης έργου που εμπλέκει επαφή με παιδιά συμβεί κάποιο από τα ακόλουθα, θα πρέπει να αναφερθεί αμέσως στο Διαχειριστή του έργου ή σε οποιονδήποτε εκπρόσωπο του DOCK που θα καταγράψει το περιστατικό. Θα πρέπει επίσης να ενημερωθούν οι γονείς του παιδιού:
• Εάν ένα μέλος του προσωπικού/συνεργάτης τραυματίσει κατά λάθος ένα παιδί.
• Εάν ένα παιδί φαίνεται ασυνήθιστα στενοχωρημένο με οποιονδήποτε τρόπο.
• Εάν ένα παιδί παρεξηγήσει ή παρερμηνεύσει κάτι που έχει κάνει το μέλος του προσωπικού/ συνεργάτης, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ερμηνευθεί ότι παραβιάζει αυτήν την CPP.
• Εάν υπάρχει υποψία ότι συμβαίνει οποιαδήποτε μορφή παιδικής εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα από τον ύποπτο δράστη.

Απάντηση σε ισχυρισμούς ή υποψίες

Δεν είναι ευθύνη οποιουδήποτε εργάζεται/συνεργάζεται με το DOCK να αποφασίσει εάν έχει συμβεί ή όχι κακοποίηση παιδιών. Η ευθύνη εκτείνεται μόνο στην αντιμετώπιση τυχόν εύλογων ανησυχιών και στην κοινοποίησή τους στην αρμόδια αρχή.

Προστασία κατηγορουμένου

Το DOCK διαβεβαιώνει όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες ότι οι λεπτομέρειες οποιασδήποτε κατηγορίας θα παραμείνουν αυστηρά εμπιστευτικές και θα ανακοινωθούν μόνο βάσει ανάγκης γνώσης στις αρμόδιες αρχές. Περαιτέρω, ενώ σεβόμαστε την ανάγκη προστασίας των παιδιών, θα διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων και η πιθανότητα λάθους στην αναφορά ανησυχιών.

Διαδικασίες

Εάν σας γίνει αποκάλυψη, θα πρέπει να ακολουθήσετε την ακόλουθη διαδικασία:
• Παραμείνετε ήρεμοι και προσπαθήστε να υιοθετήσετε μια στάση χωρίς κριτική.
• Μην ρωτάτε τα παιδιά απευθείας/περισσότερο πέρα από αυτό που σας έχουν πει (ή τρίτοι).
• Μην δίνετε καμία υπόσχεση αλλά πείτε στο παιδί ή σε τρίτο μέρος ποια είναι η ευθύνη σας και τι θα κάνετε.
• Ακόμα κι αν ενθαρρύνετε το παιδί ή το τρίτο μέρος να «μην το πεις σε κανέναν», έχετε καθήκον να αναφέρετε τις ανησυχίες σας στην αρμόδια αρχή. Πρέπει να εξηγήσετε στον πληροφορητή ποια είναι η ευθύνη σας και τι πρέπει να κάνετε, όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική.
• Κάντε λεπτομερείς σημειώσεις για τυχόν ισχυρισμούς/υποψίες και
• Αναφέρετε τις ανησυχίες σας το συντομότερο δυνατό στον αρμόδιο εκπρόσωπο, ο οποίος στη συνέχεια θα επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές.

Εμπιστευτικότητα

Θα καταβληθεί κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλιστεί η τήρηση του απορρήτου για όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξάρτητα από την έκβαση της κατάστασης. Ο χειρισμός και η διάδοση των πληροφοριών θα γίνεται μόνο με βάση την ανάγκη γνώσης.

Συμφωνία & Κατανόηση του CPP

Πρέπει να δηλώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την πολιτική προστασίας του Παιδιού και συμφωνείτε να τηρείτε και να τηρείτε την πολιτική καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που αφορά παιδιά.
Στην έναρξη υλοποίησης έργου του DOCK που αφορά παιδιά θα σας ζητηθεί να υπογράψετε ένα έντυπο για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτό το πολύ σημαντικό έγγραφο.

Τροποποιήσεις στην Πολιτική Προστασίας Παιδιού

Προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι η Πολιτική Προστασίας Παιδιού είναι πάντοτε σύμφωνη με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να προβαίνουμε σε τροποποιήσεις ανά πάσα στιγμή.

_________________________________________________________________________________________________________________

Child Protection Policy

Introduction

This Child Protection Policy (CPP) is an official statement approved at the General Assembly of the Non-profit Civil Enterprise called DOCK – Synergatikos Xoros Koinonikis Allileggyas Oikonomias (hereinafter DOCK). The guidelines in this CPP protect both the child from abuse and adults and children from false accusations. Within DOCK projects involving children, the Project Manager is responsible for ensuring that the CPP is distributed and understood by all individuals involved in the project and who will be responsible for the effective implementation of the policy.
For any communication use one of the following methods:
Via email: [email protected]
By post: Eslin 14, Athens, 11523
By telephone: 2130883758

Definitions

Child: DOCK uses the definition of the United Nations Convention on the Rights of the Child, whereby a child is defined as any person under the age of 18, regardless of whether the laws of a country recognize earlier adulthood.

Staff: The term refers to all staff employed by DOCK.

Partners: The term refers to all partners involved in DOCK’s projects that involve children

Child abuse: According to the World Health Organization, child abuse or maltreatment includes all forms of physical or emotional abuse, sexual abuse, neglect or negligent care, or exploitation for commercial or other purposes, resulting in actual or potential harm involving the life, development, and dignity of the child, in the context of a relationship of responsibility, trust and power.

Working with children: The term refers to work in a position involving regular contact with children, either as part of the employee’s duties or because of the nature of the project which brings the person into frequent contact with children.

Child Protection Policy (CPP) is a statement of intent that demonstrates a commitment to protecting children from harm and clearly defines what is required to protect children attending any DOCK’s project that involves working with children or participating in child-related functions. The policy will be followed by administrators, employees, volunteers, partners, students and any other person who comes into contact with children on DOCK’s projects involving children.

Incidents to be reported/recorded

If any of the following occurs during the implementation of a project involving contact with children, it should be reported immediately to the Project Manager or any DOCK representative who will record the incident. The parents of the child should also be informed:
• If a staff member/partner accidentally injures a child.
• If a child appears unusually distressed in any way.
• If a child misunderstands or misinterprets something the staff member/partner has done, so that the situation is interpreted as breaching this CPP.
• If it is suspected that any form of child exploitation is occurring, regardless of the suspected perpetrator.

Response to allegations or suspicions

It is not the responsibility of anyone working to/with DOCK to determine whether or not child abuse has occurred. The responsibility extends only to addressing any reasonable concerns and reporting them to the appropriate authority.

Protection of the defendant

DOCK assures all staff and associates that the details of any accusation will remain strictly confidential and will only be released on a need-to-know basis to the appropriate authorities. Furthermore, whilst we respect the need to protect children, full respect for individual rights and the possibility of error in reporting concerns will be ensured.

Procedures

If you are disclosed, you should follow the following procedure:
• Remain calm and try to adopt a non-judgmental attitude.
• Do not ask children directly/more than what they (or third parties) have told you.
• Do not make any promises but tell the child or third party what your responsibility is and what you will do.
• Even if you encourage the child or third party to ‘tell no one’, you have a duty to report your concerns to the relevant authority. You must explain to the informant what your responsibility is and what to do, as set out in this policy.
• Make detailed notes of any allegations/suspicions; and
• Report your concerns as soon as possible to the relevant representative who will then contact the relevant authorities.

Confidentiality

Every reasonable effort will be made to ensure that confidentiality is maintained for all interested parties, regardless of the outcome of the situation. Information will be handled and disseminated only on a need-to-know basis.

Agreement & Understanding of the CPP

You must state that you have read and understood the Child Protection Policy and agree to abide by and comply with the policy throughout the implementation of the project involving children.
At the beginning of a DOCK’s project involving children, you will be asked to sign a form to confirm that you have read and understood this very important document.

Amendments to the Child Protection Policy

In order to ensure that the Child Protection Policy always complies with applicable legal requirements, we reserve the right to make amendments at any time.