Επιχειρηματικότητα & Marketing

Επιχειρηματικότητα & Marketing

Προσεγγίζουμε ολιστικά την επιχειρηματικότητα και το marketing στην Κ.Αλ.Ο καθώς αδιαμφισβήτητα συντελούν σημαντικά στην βιωσιμότητα ενός εγχειρήματος. Προσεγγίζουμε τη βιωσιμότητα με οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους. Το ζητούμενο μας είναι να σχεδιάσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα, με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζει με θετικό τρόπο, ταυτόχρονα όλες τις διαστάσεις (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον).