Δίκαιο Αλληλέγγυο Εμπόριο

Δίκαιο Αλληλέγγυο Εμπόριο

Το δίκαιο αλληλέγγυο εμπόριο αφορά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση, διάθεση & κατανάλωση). Στην αλυσίδα αυτή τα οφέλη μοιράζονται δίκαια σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ικανοποιούνται οι βιοποριστικοί στόχοι, διασφαλίζονται οι βιώσιμες συνθήκες εργασίας, διατηρώντας την οικολογική ισορροπία και την ευημερία των κοινοτήτων. Η παγκόσμια χάρτα δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου μας δείχνει το δρόμο και τον τρόπο.