Δίκαιο Αλληλέγγυο Εμπόριο

Δίκαιο Αλληλέγγυο Εμπόριο

Το δίκαιο αλληλέγγυο εμπόριο είναι ένα οργανωμένο κοινωνικό κίνημα, που έχει σαν στόχο τη δίκαιη κατανομή οφέλους όλων των εμπλεκόμενων μερών. Αφορά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση, διάθεση & κατανάλωση). Στην αλυσίδα αυτή τα οφέλη μοιράζονται δίκαια σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ικανοποιούνται οι βιοποριστικοί στόχοι, διασφαλίζονται οι βιώσιμες συνθήκες εργασίας, διατηρώντας την οικολογική ισορροπία και την ευημερία των κοινοτήτων. Η παγκόσμια χάρτα δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου μας δείχνει το δρόμο και τον τρόπο.