Θεματικό Eργαστήριο για το Δίκαιο Εμπόριο

Θεματικό Eργαστήριο για το Δίκαιο Εμπόριο

Graphic-Fair-Trade-Principles-International-Charter-of-Fair-Trade-Copyright-Fair Trade-a4ec2149

Το Dock, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 3 – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας), διοργανώνει σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό Αλληλέγγυας Οικονομίας* θεματικό εργαστήριο για το Δίκαιο Εμπόριο:

Δίκαιο Εμπόριο: Εναλλακτικά δίκτυα Παραγωγής-Διακίνησης-Κατανάλωσης τροφίμων

Η συνάντηση / εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί  στις 11/5 στο χώρο “Roza Parks”, Αιόλου 68, 3ος όροφος, Αθήνα.

Mέσα από αυτή τη συνάντηση επιδιώκουμε να:

  • να γνωρίσουμε αναλυτικά το πώς λειτουργεί το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο στην Ευρώπη, να ορίσουμε καλύτερα τις δικές μας πρακτικές και τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε και να διερευνήσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας με τα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα.
  • να αξιοποιήσουμε και να εμπλουτίσουμε ως Dock την εμπειρία μας ως συντονιστές του project «Kαρποί Αλληλεγγύης», που αποτελεί ένα δίκτυο διακίνησης προϊόντων ελληνικών συνεταιρισμών σε δομές -ομάδες και συνεταιρισμούς στο εξωτερικό.
  • να δημιουργήσουμε συνέργειες ώστε να μεταμορφώσουμε τα μεμονωμένα εγχειρήματα παραγωγής και διακίνησης στην Ελλάδα, σε μια αλυσίδα δίκαιου εμπορίου.

Σκοπός του θεματικού εργαστηρίου είναι η εμβάθυνση η περαιτέρω κατανόηση και η επέκταση δικτύων και συνεργειών στον τομέα του Δίκαιου Εμπορίου στην Ελλάδα.

Tα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής της δράσης είναι η ενδυνάμωση του οικοσυστήματος της Κ.ΑΛ.Ο μέσα από την απόκτηση τεχνογνωσίας και τη διερεύνηση δυνατοτήτων εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο.

Το κοινό απεύθυνσης του εργαστηρίου είναι υφιστάμενοι και υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο, σωματεία, σύλλογοι, ομάδες πολιτών, κοινωνικές επιχειρήσεις, απόφοιτοι σχολών, νέοι άνεργοι.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα του θεματικού εργαστηρίου:

Πρόγραμμα

11.30 Η ελληνική πραγματικότητα

Συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων (μέλη ελληνικών συνεταιρισμών με τη Francesca Giubilo και τη Markéta Vinkelhoferová).

–         Αποτύπωση της κατάστασης – γνωριμία συμμετεχόντων

–          Κριτήρια επιλογής παραγωγών (για σημεία διακίνησης) – Κριτήρια διακίνησης / παραγωγής (για παραγωγούς)

–          Ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στη προώθηση  / διανομή των προϊόντων

–          Καλές πρακτικές από το εξωτερικό

13.30 Διάλειμμα – ελαφρύ γεύμα

14.30 Συμπεράσματα – επόμενα βήματα

Στο τελευταίο οργανωμένο μέρος της ημέρας η συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων πάνω σε κρίσιμα σημεία που αναδείχθηκαν στην συνάντηση στοχεύει στο στοχασμό πιθανών επόμεων βημάτων.

15.30 Λήξη

*Ο Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας “Συν Άλλοις”, ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Αθήνα το φθινόπωρο του 2011. Εργαζόμενοι συλλογικά, εφαρμόζουν στην πράξη εναλλακτικές οικονομικές πρακτικές που αποσκοπούν στην ποιοτική κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών, την αλληλέγγυα συνεργασία και τις ισότιμες σχέσεις. Η βασική δραστηριότητά του είναι το εναλλακτικό και αλληλέγγυο εμπόριο, κυρίωςστον τομέα των τροφίμων.

https://synallois.org/

Τηλέφωνο: 2103456681 – e-mail: [email protected]

Σας περιμένουμε όλους και όλες!