Πληροφόρηση

Πληροφόρηση

Κέντρο πληροφόρησης

Ελάτε σε επικοινωνία για να ενημερωθείτε, να λύσετε απορίες, να ζητήσετε κάποια υποστήριξη αλλά και να δικτυωθείτε με άλλους ανθρώπους ή εγχειρήματα σε καθημερινή βάση. Οι υπηρεσίες του Κέντρου πληροφόρησης παρέχονται χωρίς αντίτιμο για τις ενδιαφερόμενες ομάδες

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Εδώ το κάθε ενδιαφερόμενο άτομο μπορεί να έρθει σε επικοινωνία προκειμένου να:

ενημερωθεί γενικά για την Κ.Αλ.Ο μέσα από οργανωμένα σεμινάρια ή ατομικές συναντήσεις
λύσει γρήγορες απορίες σχετικά με ζητήματα που απορρέουν από το νομικό πλαίσιο 4430/2016, από τη Διεύθυνση Κ.Αλ.Ο, το Μητρώο, λογιστικά, φορολογικά κ.ο.κ.
μας μεταφέρει ένα αίτημα από την ομάδα του

Ενημερωτικές Συναντήσεις

Κάθε Τετάρτη 11.00 – 13.30 πραγματοποιούνται ενημερωτικές συναντήσεις (με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά), σεμιναριακού τύπου από τους εξειδικευμένους συμβούλους μας στις θεματικές 1 και 2.

Η συμμετοχή είναι χωρίς αντίτιμο. Απαραίτητη η κράτηση θέσεων είτε τηλεφωνικά στο 2130883758 είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Θεματική 1

Εισαγωγή στην Κ.Αλ.Ο
Θεσμικό πλαίσιο – Ν.4430/2016
Επιλογή νομικής μορφής
Ρυθμίσεις για Κοιν.Σ.Επ και Συν.Εργαζομένων
Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Αλ.Ο.), αποσαφήνιση εννοιών, βασικά χαρακτηριστικά φορέων Κ.Αλ.Ο, φορείς που εντάσσονται, βασικές αρχές λειτουργίας φορέων
Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο Κ.Αλ.Ο., ανάλυση του νόμου 4430/2016, υποχρεώσεις και περιορισμοί, επιλογή κατάλληλης νομικής μορφής, ειδικές ρυθμίσεις για Κοιν.Σ.Επ και Συν.Εργαζομένων

Θεματική 2

Διαδικασίες Ίδρυσης
Ρόλος του Μητρώου Φ. Κ.Αλ.Ο
Χρηματοδοτικά Εργαλεία
Δικτύωση
Παρακολούθηση και έλεγχος από το Γενικό Μητρώο Κ.Αλ.Ο, ενημέρωση για τις ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορέα ενός φορέα, πλοήγηση στην πλατφόρμα e-kalo
Πηγές χρηματοδότησης, συμβάσεις δημοσίου με φορείς Κ.Αλ.Ο
Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.Αλ.Ο.

Πώς έχετε πρόσβαση στην πληροφόρηση:

Καθημερινά και ώρες λειτουργίας (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 – 18.00) μπορείτε να έρχεστε σε επαφή μέσω τηλεφώνου 213 0883758 ή συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας για να λύσετε τυχόν απορίες για θέματα που άπτονται των θεματικών 1 και 2.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα για εξατομικευμένες συναντήσεις με τους συμβούλους μας κατόπιν ραντεβού.

Κλείστε ραντεβού εδώ

Κέντρο Πληροφόρησης