Ενημερωτικές Συναντήσεις

Ενημερωτικές Συναντήσεις

Κάθε Τετάρτη 11.00–13.00 πραγματοποιούνται ενημερωτικές συναντήσεις σεμιναριακού τύπου με τις ενδιαφερόμενες ομάδες ή άτομα. Οι συναντήσεις γίνονται είτε με φυσική παρουσία στα γραφεία μας είτε εξ' αποστάσεως διαδικτυακά.

Οι θεματικές των συναντήσεων απευθύνονται σε ομάδες και άτομα που θέλουν:

  • να έρθουν σε μια πρώτη γνωριμία με την ΚΑλΟ (Θεματική 1)
  • να γνωρίσουν το θεσμικό πλαίσιο των ΚοινΣΕπ και Συν.Εργ. (Θεματική 1)
  • να μάθουν τις διαδικασίες ίδρυσης ενός φορέα ΚΑλΟ (Θεματική 2)
  • να πληροφορηθούν για ζητήματα λειτουργίας των φορέων ΚΑλΟ (Θεματική 2)

*Η συμμετοχή είναι χωρίς αντίτιμο. 

Θεματική 1

Εισαγωγή στην Κ.Αλ.Ο
Θεσμικό πλαίσιο – Ν.4430/2016
Επιλογή νομικής μορφής
Ρυθμίσεις για Κοιν.Σ.Επ και Συν.Εργαζομένων
Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Αλ.Ο.), αποσαφήνιση εννοιών, βασικά χαρακτηριστικά φορέων Κ.Αλ.Ο, φορείς που εντάσσονται, βασικές αρχές λειτουργίας φορέων
Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο Κ.Αλ.Ο., ανάλυση του νόμου 4430/2016, υποχρεώσεις και περιορισμοί, επιλογή κατάλληλης νομικής μορφής, ειδικές ρυθμίσεις για Κοιν.Σ.Επ και Συν.Εργαζομένων

Θεματική 2

Διαδικασίες Ίδρυσης
Ρόλος του Μητρώου Φ. Κ.Αλ.Ο
Χρηματοδοτικά Εργαλεία
Δικτύωση
Παρακολούθηση και έλεγχος από το Γενικό Μητρώο Κ.Αλ.Ο, ενημέρωση για τις ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορέα ενός φορέα, πλοήγηση στην πλατφόρμα e-kalo
Πηγές χρηματοδότησης, συμβάσεις δημοσίου με φορείς Κ.Αλ.Ο
Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.Αλ.Ο.

Πρόσβαση στην πληροφόρηση:

Το κάθε ενδιαφερόμενο άτομο μπορεί να έρθει σε επικοινωνία προκειμένου να:

ενημερωθεί γενικά για την Κ.Αλ.Ο μέσα από οργανωμένα σεμινάρια ή ατομικές συναντήσεις
λύσει γρήγορες απορίες σχετικά με ζητήματα που απορρέουν από το νομικό πλαίσιο 4430/2016, από τη Διεύθυνση Κ.Αλ.Ο, το Μητρώο, λογιστικά, φορολογικά κ.ο.κ.
μας μεταφέρει ένα αίτημα από την ομάδα του

Καθημερινά και ώρες λειτουργίας (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 – 18.00) μπορείτε να έρχεστε σε επαφή μέσω τηλεφώνου 213 0883758 ή συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας για να λύσετε τυχόν απορίες για θέματα που άπτονται των θεματικών 1 και 2.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα για εξατομικευμένες συναντήσεις με τους συμβούλους μας κατόπιν ραντεβού.

Κλείστε ραντεβού εδώ