Φόρμα συμμετοχής

Φόρμα συμμετοχής

Φόρμα Συμμετοχής

  • Συμπληρώστε με ελληνικούς χαρακτήρες, επώνυμο και μετά το όνομα
  • Συμπληρώστε αριθμημένα το/τα όνομα/τα και το email των ατόμων που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στο σεμινάριο εκτός από εσάς, εφόσον υπάρχουν.
    (Η απάντηση ενδέχεται να καταλήξει σε φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας/spam)