Οικονομική Διαχείριση & Χρηματοδοτήσεις

Οικονομική Διαχείριση & Χρηματοδοτήσεις

Η καλή οικονομική διαχείριση σε ένα εγχείρημα Κ.Αλ.Ο έχει μεγάλη σημασία. Μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε ώστε να έχουμε την εικόνα της οικονομικής μας κατάστασης. Να είμαστε σε θέση να σκεφτούμε τι άλλο χρειάζεται να κάνουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας (οικονομικούς και μη). Στο Dock προσεγγίζουμε την οικονομική διαχείριση ενός εγχειρήματος ως μια συλλογική διαδικασία, διότι ενσωματώνει τη γνώση και τη διαδικασία λήψης σημαντικών αποφάσεων για το μέλλον και την ανάπτυξη του φορέα. Εφαρμόζουμε μεθόδους εκπαίδευσης ειδικά προσαρμοσμένες για μη-οικονομολόγους προκειμένου να είναι κατανοητές από όλους/ες.