Reclaim Finance: Ηθικά χρηματοδοτικά εργαλεία

Reclaim Finance: Ηθικά χρηματοδοτικά εργαλεία

Youconomy_dock_event_pict1

Εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς για την αναγκαιότητα να προσδιορίζονται συγκεκριμένα «χρηματοδοτικά εργαλεία» ως «ηθικά», θέλοντας να διακριθούν από τα υπόλοιπα που κυριαρχούν στην αγορά. Γιατί να συμβαίνει αυτό; Τα υπόλοιπα είναι μη ηθικά; Και ποιο το νόημα του «ethical» όταν μιλάμε για τράπεζες και δανεισμό;

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών και Χρηματοδοτών (FEBΕΑ), οι τραπεζικές υπηρεσίες αρχικά είχαν μία ξεκάθαρη κοινωνική συμβολή (ταμιευτήρια, συνεταιρισμοί ή ταμεία αλληλοβοήθειας) ενώ από το 1930 παρατηρείται ότι έχουν χάσει τα αρχικά χαρακτηριστικά τους. Αυτό κατέστησε αναγκαία τη γέννηση (μέσω μιας διαδικασίας από κάτω προς τα πάνω) μιας νέας γενιάς κοινωνικών τραπεζών, των λεγόμενων “ηθικών τραπεζών”. Αυτές επενδύουν σε νέες δραστηριότητες όπως η βιολογική γεωργία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο μη κερδοσκοπικός τομέας, το δίκαιο εμπόριο κ.ο.κ., ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο στις ανάγκες εκείνων που είναι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα, καθώς και στις ανάγκες των αποταμιευτών και των επενδυτών που ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις αποταμιεύσεις τους. Οι πόροι προέρχονται από τις κοινότητες και τους πολίτες, η διαφάνεια στις συναλλαγές είναι η βασική αρχή και προτεραιότητα είναι η στήριξη της τοπικής ανάπτυξης, οι ανάγκες των κοινοτήτων και η διευκόλυνση ευρύτερων κοινωνικών πρωτοβουλιών στον αντίποδα των στόχων των συστημικών τραπεζών που είναι η συσσώρευση κερδών, η χρηματοοικονομική μόχλευση συμβάλλοντας έτσι στην χρηματιστικοποίηση της οικονομίας!

Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε κι εμείς να ασχοληθούμε με τα Ηθικά χρηματοδοτικά εργαλεία, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα You ‘conomy: Ethical Finance, που σχεδιάστηκε από νέους για να απευθυνθεί επίσης σε νέους 20-30 ετών. Μεταξύ άλλων δράσεων οι 7 συνεργαζόμενοι φορείς του έργου, δημιούργησαν εκπαιδευτικό υλικό το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην πλατφόρμα Moodle του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κ.ΑΛ.Ο Ripess https://edu.ripess.eu/ και μπορεί να αξιοποιηθεί ελεύθερα με μια απλή εγγραφή εδώ

Οι σκοποί και τα παραδοτέα του προγράμματος παρουσιάστηκαν στην ανοιχτή εκδήλωση που διοργανώσαμε στις 24.05.2023 με θέμα «Ηθική Χρηματοδότηση: Εφαρμογές που ανοίγουν τον δρόμο της βιωσιμότητας».

Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Co-fund, το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο community funding που λειτουργεί με πόρους αποκλειστικά από συνδρομητές και υποστηρίζει φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Με όχημα την βιωσιμότητα, την κοινωνική αλληλεγγύη και την δημοκρατία έχει δημιουργήσει ένα συλλογικό κεφάλαιο το οποίο διαχειρίζεται με όρους διαφάνειας και συμμετοχικότητας. Η Co-fund παρουσίασε την δεύτερη χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 10.000 και κάλεσε υπό σύσταση ή υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο να δηλώσουν συμμετοχή. Μπορείτε να δείτε τον απολογισμό του 2022 και να μελετήσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο https://co-fund.gr .

Τέλος είχαμε τη χαρά να παρουσιάσουμε έναν οργανισμό μικροπιστώσεων  που λειτουργεί αδιάκοπα στην Ελλάδα 27 χρόνια, από γυναίκες μετανάστριες από τις Φιλιππίνες ο οποίος παρέχει μικροδάνεια για τις ανάγκες των μελών του. Βασισμένες στην αρχή της αλληλοβοήθειας και της αμοιβαιότητας οι συνεταιρίστριες από τις Φιλιππίνες διαχειρίζονται ένα συλλογικό κεφάλαιο για τις ανάγκες της μεταναστευτικής κοινότητας και του νοικοκυριού τους. 

 Η κ. Deborah Valencia Carlos και η κ. Maria Theresa Pastor μας περιέγραψαν τους στόχους, τον τρόπο λειτουργίας καθώς και τα μελλοντικά τους σχέδια.

Και οι τρεις παρουσιάσεις μας γέμισαν έμπνευση και εναλλακτικές προτάσεις για έναν χρηματοπιστωτικό τομέα (σε πολύ μικρή κλίμακα, αλλά ας ξεκινήσουμε από κάπου), πέραν από την λογική της αγοράς που ταυτίζει το δανεισμό με τα πάρα πολύ υψηλά επιτόκια και με τις οικονομικές απαιτήσεις των πιστωτών να δρουν κυρίαρχα πάνω στις δυνατότητες των οφειλετών. Στα ηθικά χρηματοδοτικά, τα κεφάλαια γίνονται αντιληπτά και διαχειρίζονται ως «μέσα» για την επίτευξη κοινωνικών στόχων και τοπικής ανάπτυξης και οι πολίτες που συμμετέχουν παίρνουν τον έλεγχο των επενδύσεών τους.

Στα επόμενα!