Διαδικτυακά σεμινάρια στην Κοινωνική Καινοτομία

Διαδικτυακά σεμινάρια στην Κοινωνική Καινοτομία

tesi webinars

Από 31 Μαΐου έως 23 Ιουνίου το πρόγραμμα TESI ξεκινάει ένα πρόγραμμα διαδικτυακών σεμιναρίων με στόχο τη συζήτηση και την παρουσίαση δράσεων κοινωνικής καινοτομίας.

Το πρόγραμμα διαδικτυακών σεμιναρίων έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πολύτιμες ευκαιρίες κατάρτισης σε άτομα που ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία. Κάθε διαδικτυακό σεμινάριο θα είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση και τη συζήτηση του τρόπου με τον οποίο η κοινωνική καινοτομία μπορεί να αποτελέσει μια πολύτιμη και κρίσιμη πρακτική για την εκ νέου αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων.

Θέματα που θα καλυφθούν: 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗯𝗶𝗴 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗳𝗹𝗼𝘄𝘀, 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻 𝗿𝗲𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝘆 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴, 𝗹𝗮𝗯𝗼𝘂𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗼𝗿𝗸 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀, 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝗰𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗰 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻.

Απευθύνονται σε ειδικούς, καθηγητές πανεπιστημίου, επαγγελματίες, φοιτητές και σε οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεται για την Κοινωνική Καινοτομία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ


Ημέρα και ώρα

Τίτλος

Διοργανωτής

31.05.23

17.00-19.00

Cultural Mediators as Communication Professionals in the Context of Migration/Protection

(Πολιτισμικοί διαμεσολαβητές ως επαγγελματίες της επικοινωνίας στο μεταναστευτικό πλαίσιο)

University of Belgrade

08.06.23

15.00-17.00

What children think? Child-centred approach as Social innovation in Education

(Τι σκέφτονται τα παιδιά; Παιδοκεντρική προσέγγιση ως Kοινωνική Kαινοτομία στην Eκπαίδευση)

ZRS

14.06.23

17.00-19.00

Innovative support to social entrepreneurship in Croatia

(Καινοτόμος υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κροατία)

University of Zagreb

19.06.23

11.30-13.30

Urban regeneration and capacity building

(Αστική ανάπλαση και ανάπτυξη ικανοτήτων)

IUAV

21.06.23

17.00-19.00

Data and Analytical Tools to Visualize Knowledge

(Δεδομένα και αναλυτικά εργαλεία για την οπτικοποίηση της γνώσης)

University of Tirana

 23.06.23

17.00-19.00

Strengthen the role of civil society through participatory design

(Ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών μέσω συμμετοχικού σχεδιασμού)

Hellenic Open University

Τι είναι το TESI;

Eίναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη δημιουργία μιας σύμπραξης η οποία θα διαμορφώσει ένα κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την Κοινωνική Καινοτομία (JM). Το έργο εστιάζει σε δύο βασικούς στόχους: α) να αυξήσει τις ικανότητες και τις δεξιότητες στην κοινωνική καινοτομία, με έμφαση στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις στη διακυβέρνηση της δημόσιας διοίκησης, την αστική ανάπλαση, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την κοινωνική πρόνοια, τη μετανάστευση και β) να δημιουργήσει ένα δίκτυο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων για τον καθορισμό και την εφαρμογή του JM.

Η σύμπραξη 6 Πανεπιστημίων και 1 ερευνητικού κέντρου από 6 χώρες της Αδριατικής (Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα, Αλβανία, Σερβία και Σλοβενία), με την υποστήριξη του Δικτύου UNIADRION και άλλων 4 συνδεδεμένων εταίρων από Ιταλία, Σλοβενία, Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, θα συνεργαστούν στις δραστηριότητες του έργου για την προώθηση της ανάπτυξης, προώθησης και υλοποίησης του JM.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου => https://tesi.adrioninterreg.eu/

Το Dock συμμετέχει στην ερευνητική ομάδα του  Ε.Α.Π. (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), το οποίο υλοποιεί το πρόγραμμα TESI