Κοινωνία των Πολιτών και Συμμετοχικός Σχεδιασμός

Κοινωνία των Πολιτών και Συμμετοχικός Σχεδιασμός

Πρόσκληση webinar Dock final

Σας προσκαλούμε στο διαδικτυακό σεμινάριο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Training and Education in Social Innovation – TESI» που στοχεύει στη δημιουργία μιας σύμπραξης για τη διαμόρφωση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος για την Κοινωνική Καινοτομία. Μέλος του Dock συμμετέχει στην ομάδα έργου της DAISSy group του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ελληνικός εταίρος του έργου.

Για αναλυτικές πληροφορίες, διαβάστε παρακάτω το Δελτίο Τύπου του ΕΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

«Κοινωνία των Πολιτών και Συμμετοχικός Σχεδιασμός»

 Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στο τελευταίο διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) στην Κοινωνική Καινοτομία με τίτλο:

Ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών μέσω του συμμετοχικού σχεδιασμού

στις 3 Ιουλίου  2023 @ 5.00-7.00 μ.μ.

Παρουσίαση: Commonspace

Η Commonspace αποτελεί μια συνεργατική – διεπιστημονική ομάδα σχεδιασμού που ιδρύθηκε το 2012 και έχει δημιουργήσει μια ειδικά δομημένη μεθοδολογία και ένα σύνολο εργαλείων για τον συμμετοχικό σχεδιασμό του δημόσιου χώρου. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί το τελευταίο της έργο με τίτλο “Local Watch”: πρόκειται για μια καινοτόμα πλατφόρμα τεχνολογίας που απευθύνεται στους πολίτες των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών πόλεων (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο – Πάτρα) και περιέχει όλα εκείνα τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για να διευκολυνθεί η ενεργός συμμετοχή τους στη διαμόρφωση της δημόσιας ζωής των πόλεών τους, κρατώντας παράλληλα τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους υπόλογους.

Το σεμινάριο εντάσσεται  στο πλαίσιο της σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων με άξονα την Κοινωνική Καινοτομία, που υλοποιούνται από το Ευρωπαϊκό έργο “TESI: Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Κοινωνική Καινοτομία” και διοργανώνεται από την ερευνητική ομάδα DAISSy-ΕΑΠ.

Το έργο TESI υλοποιείται από μια κοινοπραξία έξι (6) Πανεπιστημίων και ενός Ερευνητικού Κέντρου σε πέντε (5) χώρες  της περιοχής της Αδριατικής –Ιονίου (Αλβανία, Κροατία, Σερβία, Σλοβενία και Ελλάδα), με στόχο το σχεδιασμό ενός Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) στον τομέα της Κοινωνικής Καινοτομίας ενώ η ερευνητική ομάδα DAISSy-ΕΑΠ αποτελεί τον εταίρο  του έργου στην Ελλάδα και φέρει την ευθύνη του σχεδιασμού τους και την συν-ευθύνη της υλοποίησής τους μαζί με τους λοιπούς εταίρους του έργου.

Σημειώνεται ότι:

  • Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται διαδικτυακά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://lnkd.in/dxZ5Ezwy
  • Διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα και απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενη/ενδιαφερόμενο.
  • Η συμμετοχή είναι δωρεάν!
  • Η εγγραφή είναι προ-απαιτούμενη και γίνεται με συμπλήρωση σχετικής φόρμας, εδώ: https://lnkd.in/dEzAvyv5
  • Κάθε εκπαιδευόμενη/εκπαιδευόμενος λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης, ανάλογα με το σεμινάριο, όπου συμμετέχει.

Το TESI είναι ένα έργο διάρκειας εννέα μηνών που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG Adrion της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, θα διασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στη δικτύωση και τη συμμετοχή των συναφών φορέων και στοχεύοντας στην πολλαπλή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και του αντίκτυπού του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο TESI, και άλλες δραστηριότητες της DAISSy:

·        

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020, αρ. συμ. ADRION 1297

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν