Ημερίδα Ευρωπαϊκής Ημέρας Ηθικής Χρηματοδότησης – Πόρτο

Ημερίδα Ευρωπαϊκής Ημέρας Ηθικής Χρηματοδότησης – Πόρτο

6 eu day

Την Τετάρτη και την Πέμπτη 21&22 Ιουνίου βρεθήκαμε στην πόλη Πόρτο της Πορτογαλίας προκειμένου να συναντηθούμε όλοι οι εταίροι του Προγράμματος You’conomy από κοντά και για να συντονίσουμε αλλά και να συμμετάσχουμε στην Ημερίδα για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ηθικής Χρηματοδότησης.

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 21 Ιουνίου, συναντηθήκαμε όλοι οι εταίροι που συμμετέχουμε σε αυτό το Εrasmus+ πρόγραμμα, με σκοπό 

  • να θίξουμε θέματα σχετικά με τις τελευταίες ενέργειες για την επίσημη ανακοίνωση έναρξης του δωρεάν διαδικτυακού μαθήματος για την Ηθική Χρηματοδότηση,
  • να συζητήσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες της Ημερίδας για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ηθικής Χρηματοδότησης, 
  • να αποτιμήσουμε το συνολικό αποτέλεσμα
  • να μοιραστούμε την εμπειρία από την 12μηνη συνεργασία μας,
  • να εμπνευστούμε ιδέες για μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ των φορέων μας

Την Πέμπτη 22 Ιουνίου, όλοι οι εταίροι συντονίσαμε και συμμετείχαμε στην Ημερίδα για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ηθικής Χρηματοδότησης που είχε οργανωθεί από την APDES και την ECOSOL-CES σε συνεργασία με το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Πόρτο, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος You’conomy.

Η Ημερίδα περιλάμβανε θεματικές που είχαν οργανωθεί σε ενότητες και η κάθε ενότητα απαρτίζονταν από διαφορετικούς ομιλητές. Οι θεματικές της Ημερίδας ήταν οι εξής: 

  • Ενναλακτικά νομίσματα στην Ευρώπη: εμπειρίες, μετασχηματιστικές δυνατότητες και περιορισμοί
  • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αλληλεγγύης: αρχές, μορφές κοινωνικού ελέγχου και όρια λειτουργίας
  • Παρουσίαση του δωρεάν διαδικτυακού μαθήματος για την Ηθική Χρηματοδότηση, που σχεδιάστηκε στα πλαίσια του Erasmus+ προγράμματος
  • Κοινωνικά νομίσματα και αποταμίευση ως μέσο μείωσης της κοινωνικοοικονομικής ευαλωτότητας

Οι ομιλητές ήταν είτε ακαδημαϊκοί/ερευνητές, είτε εκπρόσωποι φορέων που δραστηριοποιούνται σε σχετικά εγχειρήματα. Κάθε ενότητα συντόνιζε ένας εκπρόσωπος από τους εταίρους του Προγράμματος και μετά από κάθε ενότητα υπήρχε χρόνος για να τεθούν ερωτήσεις στους ομιλητές και να γίνει μια συζήτηση σχετική με τα θέμα που αναλύθηκε.

Στο τελευταίο κομμάτι της Ημερίδας, ο καθένας μπορούσε να κάνει ερωτήσεις και να μοιραστεί τυχόν προβληματισμούς, σε επίπεδο ολομέλειας, για οποιοδήποτε θέμα είχε συζητήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και να εκφράσει τη γνώμη του για την Ημερίδα. Το συμμετοχικό και ανοιχτό περιβάλλον αυτής της εκδήλωσης συνέβαλε στην ανταλλαγή εμπειριών και στη δικτύωση μεταξύ των παρευρισκόμενων. Συνολικά, η ανατροφοδότηση της εκδήλωσης ήταν θετική. Ήταν μια παραγωγική ημέρα όσον αφορά τη συζήτηση και τις πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν. Η πλειονότητα των ατόμων βρήκε το τελικό προϊόν του έργου ενδιαφέρον και χρήσιμο και εκδήλωσε ενδιαφέρον για την παρακολούθηση/αξιοποίηση του διαδικτυακού μαθήματος.