Επιχειρηματικό Σχέδιο & Σχέδιο Marketing

Επιχειρηματικό Σχέδιο & Σχέδιο Marketing

Επιχειρηματικό Σχέδιο

H εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου αφορά υφιστάμενους και νέους φορείς που ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν όλη ή μέρος της δραστηριότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει:

Σημείωση: Ένα επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις ενός προγράμματος χρηματοδότησης.

Σχέδιο Marketing

Η εκπόνηση σχεδίου marketing αφορά υφιστάμενους και νέους φορείς που θέλουν να σχεδιάσουν την είσοδο στην αγορά, είτε ως σύνολο δραστηριοτήτων, είτε σε μια επιμέρους δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο marketing αφορά σε θέματα που σχετίζονται με:

Κλείστε ραντεβού εδώ

Υπηρεσιες Υποστηριξης