Δικτυώσεις και Αγορά της Κ.Αλ.Ο

Δικτυώσεις και Αγορά της Κ.Αλ.Ο

Δικτυώσεις

Δικτύωση στην Κ.Αλ.Ο είναι η οικοδόμηση σχέσεων με άλλα συνεργατικά εγχειρήματα για κοινωνικούς και οικονομικούς σκοπούς. Η δικτύωση σε ενώσεις και οικονομικές συνεργασίες αποτελεί προϋπόθεση για να διαδώσει τις αξίες και τις πρακτικές της.

Δυναμώνουμε τη φωνή μας, συμμετέχουμε ενεργά

Αγορά της Κ.Aλ.O.

Είναι ένα δίκτυο παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών που λειτουργεί με ηθικά, δημοκρατικά, οικολογικά και αλληλέγγυα κριτήρια. Αναπτύσσεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή και αποτελείται από φορείς Κ.Αλ.Ο., μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και από καταναλωτές. Στόχος αυτής της αγοράς είναι να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του δικτύου

Αναπτύσσουμε και προωθούμε