Δίκτυο Παραγωγών και Καταναλωτών Καρποί Αλληλεγγύης

Δίκτυο Παραγωγών και Καταναλωτών Καρποί Αλληλεγγύης

Οι Καρποί Αλληλεγγύης είναι ένα δίκτυο μεταξύ παραγωγικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα και δομών και ενεργών πολιτών σε χώρες της Ευρώπης

Δείτε την ιστοσελίδα