Σωματείο για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Kalomathe

Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα kalomathe.gr αποτελεί τον καρπό της συνεργασίας ανάμεσα σε πρόσωπα, συλλογικότητες και φορείς που δρουν υποστηρικτικά στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο) στην Ελλάδα. Το Dock είναι ιδρυτικό μέλος της πλατφόρμας.

Στην πλατφόρμα θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό για την Κ.Αλ.Ο σε μορφή video διαλέξεων σε μία πληθώρα θεματικών π.χ. Εισαγωγή στην Κ.Αλ.Ο, ομάδα: ο πυρήνας ενός εγχειρήματος, οικονομικά, θεσμικό πλαίσιο κ.ο.κ. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για όλους/ες, με μία απλή εγγραφή.

Δείτε την ιστοσελίδα