Ένωση φορέων Κ.Αλ.Ο Αττικής “Συντονισμός”

Ένωση φορέων Κ.Αλ.Ο Αττικής “Συντονισμός”

Η Ένωση Φορέων Κ.Αλ.Ο Αττικής “Συντονισμός” αποτελεί δικτύωση φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας με σκοπό τη συλλογική εκπροσώπηση των φορέων και τη διάχυση του συνεργατισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η Ένωση αποτελείται από φορείς που εργάζονται με ισότιμες σχέσεις εργασίας, το αποτέλεσμα της εργασίας τους έχει κοινωνική αξία και έχει παραχθεί με όρους υπευθυνότητας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Δείτε την ιστοσελίδα