Πιλοτικό πρόγραμμα: Βαρκελώνη

Πιλοτικό πρόγραμμα: Βαρκελώνη

barcelona 4
Το πιλοτικό πρόγραμμα που έλαβε χώρα 6-10 Φεβρουαρίου στην Βαρκελώνη ολοκληρώθηκε ! Υπήρξε κατά γενική ομολογία μια συμπυκνωμένη και πλουραλιστική εμπειρία.
  • Ήταν ευκαιρία για τους εταίρους του προγράμματος να βρεθούμε από κοντά και να συζητήσουμε την εξέλιξη του Project αλλά και να δεχτούμε την ανατροφοδότηση των νέων για το online μάθημα που προετοιμάζουμε.
  • Ήταν ευκαιρία για τις νέες να συζητήσουν και να προβληματιστούν για θέματα σχετικά με την Ηθική Χρηματοδότηση, την ιστορία της, τα εναλλακτικά νομίσματα, τον ακτιβισμό, την αυτοοργάνωση και να σχεδιάσουν μια καμπάνια.
  • Ήταν ευκαιρία για όλους μας να γνωρίσουμε από κοντά εκπρόσωπους από κοοπερατίβες, Ηθικές τράπεζες και κοινότητες εναλλακτικών νομισμάτων, να μάθουμε την ιστορία τους, τι λειτούργησε και τι δεν λειτούργησε στην πορεία εξέλιξής τους, τι τους αγχώνει στο παρόν αλλά και τι οραματίζονται για το μέλλον.
 
Όλες οι ιστορίες είχαν 3 συστατικά που ήταν κοινά στις αφηγήσεις τους:
-ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού/συνοχής,
-παρεμβάσεις για ευνοϊκότερες πολιτικές σε επίπεδο Δήμου και
-πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία (Ηθικές τράπεζες/χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) στα μέτρα και σύμφωνα με την φύση των κοοπερατίβων.
Η Βαρκελώνη βρίθει από καλές πρακτικές !
Μένουμε σε επαφή με τους νέους ώστε να συνδιαμορφώσουμε την τελική μορφή του online μαθήματος με στόχο να γίνει ελκυστικό για τις νέες !
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Erasmus+ project “You’conomy” πατήστε  https://dock-sse.org/project/youconomy-youth-initiative-for-ethical-finance/