Κέντρο πληροφόρησης

Κέντρο πληροφόρησης

Στο Κέντρο Πληροφόρησης του Dock μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την σύσταση και και τη λειτουργία εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (όπως ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμούς Εργαζομένων και άλλα). Συγκεκριμένα μπορείτε:

  • να δηλώσετε συμμετοχή στις ενημερωτικές συναντήσεις που διοργανώνονται κάθε εβδομάδα (είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης). Οι συναντήσεις έχουν σκοπό την ενημέρωση για τις αρχές και το θεσμό της ΚΑλΟ, την υποστήριξη για το πρώτα βήματα ενός εγχειρήματος, την ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες ίδρυσης.
  • να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία και τους οδηγούς πληροφόρησης είτε για τη σύσταση ενός νέου εγχειρήματος ΚΑλΟ, είτε για τη λειτουργία ενός ενεργού εγχειρήματος. Πληροφορίες σχετικά με: την επιλογή νομικής μορφής, την ευθύνη των εταίρων ή το νομικό πλαίσιο. Μπορείτε να βρείτε αρχεία απαραίτητα για τη σύσταση και τη λειτουργία κα.
  • να έρθετε σε άμεση επικοινωνία τηλεφωνικά για να λύσετε απορίες σχετικά με τον νομικό πλαίσιο, είτε να ζητήσετε συνάντηση για να συζητήσετε την ιδέα του εγχειρήματός σας.
  • να λύσετε απορίες σας στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις
  • να αναζητήσετε βιβλιογραφία για την ΚΑλΟ

 

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Πληροφόρησης παρέχονται χωρίς αντίτιμο για τις ενδιαφερόμενες ομάδες.

Ενημερωτικές Συναντήσεις
Εργαλεία & Οδηγοί Πληροφόρησης
Συχνές Ερωτήσεις
Βιβλιοθήκη
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Κλείστε ραντεβού εδώ