Προώθηση της απασχολησιμότητας μέσω της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

Σχετικά με το Έργο

Διάρκεια
1/10/2019 - 30/9/2021
Επικοινωνία
Χρηματοδότηση
Erasmus+

Γενικά

Το Dock, συμμετέχει στο πρόγραμμα «EmploySSE: Προώθηση της απασχολησιμότητας μέσω της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας» που υλοποιείται από έξι ευρωπαϊκές οργανώσεις.

Περιγραφή

Η κεντρική ιδέα του έργου είναι να εφαρμόσει και να προωθήσει το πλαίσιο της Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) στην Επαγγελματική και Εκπαιδευτική Κατάρτιση (ΕΕΚ).

Tο όραμα είναι μια ολοκληρωμένη κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη των νεότερων γενεών, η οποία ενσωματώνει εναλλακτικά κοινωνικοοικονομικά μοντέλα στο πλαίσιο ιδεών και στάσεων.

Επιπλέον, το έργο κατανοεί την ΕΕΚ και ιδιαίτερα την συνεχιζόμενη ως εργαλείο κοινωνικής αλλαγής: Η ΕΕΚ θα μπορούσε να προετοιμάσει τους μαθητές για μια ευρεία απασχόληση σε χαλαρά καθορισμένες επαγγελματικές ροές και όχι σε εργασίες και ρόλους στο χώρο εργασίας που σχετίζονται με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

Στόχοι του προγράμματος:

  • Πρώτον, να γίνει η Κ.ΑΛ.Ο ορατή στην αγορά εργασίας όσον αφορά την κοινωνική ένταξη, την απασχολησιμότητα και τη βιωσιμότητα, ενώ παράλληλα εισάγουμε στοιχεία επαγγελματικού προφίλ εκπαιδευτών στην Κ.ΑΛ.Ο
  • Δεύτερον, να παρέχει στους εκπαιδευτές ΕΕΚ καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας εφαρμόζοντας εναλλακτική παιδαγωγική εμπειρία.
  • Τρίτον, η ενδυνάμωση των εκπαιδευτών και επομένως των εκπαιδευομένων με νέες προσεγγίσεις, δεξιότητες και ικανότητες που προέρχονται από την Κ.ΑΛ.Ο στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στην αγορά εργασία

Παραδοτέα

Εταίροι του Προγράμματος