Επιχειρηματικότητα & Επιχειρηματικά Μοντέλα Κ.ΑΛ.Ο: επιτακτική ανάγκη για την βιωσιμότητά μας

Επιχειρηματικότητα & Επιχειρηματικά Μοντέλα Κ.ΑΛ.Ο: επιτακτική ανάγκη για την βιωσιμότητά μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9:00 – 14:00

Τι σχέση μπορεί να έχει η επιχειρηματικότητα, το επιχειρηματικό μας μοντέλο με τη Κ.ΑΛ.Ο; Είναι έννοιες διφορούμενες ή μήπως τελικά υπάρχει σύγκλιση μεταξύ τους; Γιατί είναι απαραίτητα στοιχεία για την βιωσιμότητά μας;

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, είναι όμως απαραίτητη η κράτηση θέσης.

Στόχος του σεμιναρίου-εργαστηρίου είναι να έρθουμε σε επαφή με τις έννοιες της επιχειρηματικότητας, του επιχειρηματικού μοντέλου και της Κ.ΑΛ.Ο και να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ τους. Επιπλέον θα δημιουργήσουμε και θα αναλύσουμε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα εντός του πλαισίου της Κ.ΑΛ.Ο. Τέλος θα μάθουμε να εντοπίζουμε και να αντιμετωπίζουμε κινδύνους στα επίπεδα: πελάτες / ωφελούμενοι, προϊόν & αγορά.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Φορείς Κ.ΑΛ.Ο που τους απασχολεί η βιωσιμότητά τους αλλά και σε ομάδες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.