Εργαστήριο για τα Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο

Εργαστήριο για τα Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο

se forum - 6 forum κοινωνικής επιχειρηματικότητας - 085

[ αναδημοσίευση από  Heinrich Böll Stiftung Greece ]

Το Νοέμβριο του 2019, είχαμε την ευκαιρία μέσα από την εμπλοκή μας στο κλειστό εργαστήριο που διοργάνωσε το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας να συζητήσουμε με άλλα Κέντρα Στήριξης αλλά και φορείς που παρέχουν υποστήριξη  τις δυνατότητες της δράσης που αφορά τα Κέντρα Στήριξης, τον τρόπο παροχής υπηρεσιών, τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, τα πρώτα συμπεράσματα της 8μηνης λειτουργίας μας  και τις δυνατότητες για κοινές δράσεις των Κέντρων Στήριξης.

Ακολουθεί το κείμενο που δημοσιευτηκε στη σελίδα του Heinrich Böll Stiftung Greece:

Στο εργαστήριο με τίτλο: «Κέντρα στήριξης της ΚΑΛΟ: εργαλεία, πρακτικές και προοπτικές», συμμετείχαν μέλη και στελέχη Κέντρων Στήριξης τυπικών και άτυπων.

Από την πλευρά των τυπικών Κέντρων Στήριξης (χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας) συμμετείχαν τα Κέντρο Στήριξης: Κέρκυρας, Κορινθίας, Μαγνησίας, Χανίων, Φωκίδας και το Dock Συνεργατικός Χώρος για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία στην Αθήνα το οποίο είχε αναλάβει και το συντονισμό του εργαστηρίου.

Από την πλευρά των άτυπων κέντρων στήριξης συμμετείχαν η Αναπτυξιακή Εταιρεία Καρδίτσας, το Κέντρο Στήριξης Γυναικών ΕΡΓΑΝΗ, το Πρόγραμμα Επιχειρώ Κοινωνικά του Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, το Impact Hub Athens το οποίο φιλοξένησε και όλες τις δράσεις του 6ου Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, η Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (ΠΡΩΣΚΑΛΟ), η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Κοινωνικό και Αλληλέγγυο Κονσεπτ και το Higgs μια δομή στήριξης εθελοντικών ομάδων και Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών στην Αθήνα.

Αρχικά, τα στελέχη κλήθηκαν να συζητήσουν τους τρόπους μέσα από τους οποίους προσεγγίζουν το ευρύτερο κοινό με στόχο τη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας. Μέσα στις πρακτικές που αναφέρθηκαν τονίστηκε η σημασία της παρέμβασης και συμμετοχής σε εκδηλώσεις με παρεμφερές περιεχόμενο (π.χ. συνεργατικά φεστιβάλ, αλλά και συναυλίες ή/και πολιτιστικές εκδηλώσεις). Επίσης, αναφέρθηκε η αναγκαιότητα χαρτογράφησης και διασύνδεσης με δομές σε κάθε περιοχή παρέμβασης (π.χ. δήμοι, λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, δομές απεξάρτησης, τοπικά υποκαταστήματα ΟΑΕΔ). Ωστόσο, τονίστηκε ότι η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία δεν είναι μονόδρομος και δεν αποτελεί πανάκεια για όλα τα άτομα τα οποία αναζητούν εργασία.

Στη συνέχεια, περιγράφηκε το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρονται και ο τρόπος με τον οποίο δομείται η συμβουλευτική στήριξη και η εκπαίδευση-κατάρτιση των ενδαφερομένων να ιδρύσουν/δημιουργήσουν μία κοινωνική επιχείρηση ή γενικότερα ένα εγχείρημα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας. Στα συνημμένα αρχεία, μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις ορισμένων Κέντρων Στήριξης που συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Τέλος, τέθηκαν ζητήματα για τη δυνατότητα να επιδιωχθεί μία οικοσυστημική προσέγγιση ως προς την ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας σε κάθε περιοχή. Πώς δηλαδή μπορούν τα εγχειρήματα που υποστηρίζονται (νέα ή/και υφιστάμενα) να αποκτήσουν μία συναντίληψη κοινότητας αναπτύσσοντας συνεργασίες μεταξύ τους.

DOCK.pdf
KALO Chanion.pdf
KALO Magnesias.pdf