Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Αλ.Ο) και Κοινωνική Πολιτική: Πεδία Εφαρμογής και παρουσίαση καλών πρακτικών

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Αλ.Ο) και Κοινωνική Πολιτική: Πεδία Εφαρμογής και παρουσίαση καλών πρακτικών

19. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΣ με logo

Το Κέντρο Στήριξης  Κ.Αλ.Ο Κεντρικού Τομέα Αθηνών  σε συνεργασία με το Εργαστήρι Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου διοργανώνει Εκδήλωση την Πέμπτη 17 Ιουνίου και ώρα 17.00 – 19.00

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο Κεντρικού Τομέα Αθηνών και το Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου συνδιοργανώνουν εκδήλωση – συζήτηση που απευθύνεται στους φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και στα μέλη της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, σχετικά με τα πεδία εφαρμογής και τις καλές πρακτικές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο) στην Κοινωνική Πολιτική, δίνοντας παράλληλα ιδέες και προοπτικές επαγγελματικού προσανατολισμού. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν αξιοσημείωτα και κοινωνικά καινοτόμα εγχειρήματα Κ.Αλ.Ο που θα συνομιλήσουν σχετικά με το πώς απαντούν στα πιεστικά κοινωνικά προβλήματα  (περιβαλλοντική κρίση, διατροφική αυτάρκεια, ανεργία, φροντίδα, ένταξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, κ.ά.) υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας.

Πρόγραμμα 

17.00 – 17.10 Έναρξη – Καλωσόρισμα, καθ. Θεοδοσία Ανθοπούλου, Δ/ντρια Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚοιΠ), Πάντειο Πανεπιστήμιο

17.10- 17.20 Παρουσίαση του Κέντρου Στήριξης – Εισαγωγή στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, Γεωργία Μπεκριδάκη- Κοινωνιολόγος, μέλος του Dock

17.20 – 17.30 Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και Κοινωνική Πολιτική, καθ.Θ.Ανθοπούλου, Επικ.Καθ. Νίκος Κουραχάνης, ΕΚοιΠ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

17.30 – 17.45 Παρουσίαση του Κοι.Σ.Π.Ε. Ρεθύμνου «Αρωδαμός», Ρέθυμνο, Άννα Κοραχάη, ΠΕ διοικητικού – οικονομικού, μέλος Κοισπε Αρωδαμός http://www.koispereth.gr/

17.45 – 18.00 Παρουσίαση της Κοιν.Σ.Επ «Roes Cooperativa», Αθήνα, Γιώργος Βαγιάκης, παιδαγωγός, συνιδρυτής Κοιν.Σ.Επ «Roes Cooperativa» & Maths in Motion Greece, https://roescoop.com/

18.00 – 18.15 Παρουσίαση της Κοιν.Σ.Επ «Οικομουσείο Ζαγορίου», Άνω Πεδινά Ζαγορίου, Παναγιώτα Κουτσούκου, πολιτιστική διαχειρίστρια,
ειδίκευση σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, μέλος Κοιν.Σ.Επ «Οικομουσείο Ζαγορίου», https://ecomuseumzagori.gr/

18.15 – 18.30 Παρουσίαση της Κοιν.Σ.Επ «Τα ψηλά βουνά», Δεμάτι Ζαγορίου, Σωτήρης Τσουκαρέλης, παραγωγός βιολογικών προϊόντων, πολιτικός επιστήμονας, ειδίκευση σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, μέλος Κοιν.Σ.Επ «Τα ψηλά βουνά», https://thehighmountains.org/

18.30 – 19.00 Ελεύθερη συζήτηση

Συντονισμός Δρ.Σοφία Νικολαΐδου, επιστ.συνεργάτιδα ΕΚοιΠ, Πάντειο Πανεπιστήμιο