Εκατόν είκοσι λεπτά με την Διεύθυνση Κ.ΑΛ.Ο: Εσείς ρωτάτε, οι Υπηρεσίες απαντούν

Εκατόν είκοσι λεπτά με την Διεύθυνση Κ.ΑΛ.Ο: Εσείς ρωτάτε, οι Υπηρεσίες απαντούν

15.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΡΑΣΗ-ΜΗΤΡΩΟ-04-2

Το Κέντρο Στήριξης φορέων Κ.ΑΛ.Ο Κεντρικού Τομέα Αθηνών & η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας διοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση την  Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 – 14:00

Από τα πρώτα βήματα σύστασης ενός φορέα Κ.ΑΛ.Ο και σε όλη την πορεία ζωής των εγχειρημάτων, ερχόμαστε σε επαφή με την Διεύθυνση Κ.ΑΛ.Ο του Υπουργείου Εργασίας και τα τμήματά της (π.χ Τμήμα Γενικού Μητρώου, Τμήμα Παρακολούθησης κ Ελέγχου  κ.οκ.).

Η εξ΄αποστάσεως εργασία όλων μας και ο περιορισμός της φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης, δυσχεραίνει την άμεση αντιμετώπιση διαδικαστικών θεμάτων σχετικά με έγγραφα, διαδικασίες και γενικά τις υποχρεώσεις μας.

Σας προσκαλούμε στην διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που συνδιοργανώνουμε με την Διεύθυνση Κ.ΑΛ.Ο έτσι ώστε να λύσουμε απορίες και να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθούμε.

Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη.

Θεματικές που θα καλυφθούν:

– Από ποια Τμήματα απαρτίζεται η Διεύθυνση Κ.ΑΛ.Ο, του Υπουργείου Εργασίας;
– Πρώτη επαφή με το Μητρώο, διαδικασίες ίδρυσης, διαδικασίες εγγραφής
– Τροποποίηση στοιχείων, χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας
– Έκδοση Πιστοποιητικού Μέλους, απαραίτητα βήματα
– Που μπορείτε να βρείτε τους Οδηγούς με τα απαραίτητα βήματα;

Στόχος του σεμιναρίου

– Να αναγνωρίζουμε το ρόλο του κάθε Τμήματος της Διεύθυνσης Κ.ΑΛ.Ο όπως του Γενικού Μητρώου, του τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου κ.ο.κ
– Να μάθουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία μας
– Να ενημερώσουμε τις υπηρεσίες για τις δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζουμε
– Να εξοικειωθούμε με τις διαδικασίες και να τις φέρνουμε εις πέρας με επιτυχία

Πρόγραμμα 

12.00 – 12.20 Καλωσόρισμα – Παρουσίαση Διοργανωτών

12.20- 12.35 Δημιουργώντας έναν Φορέα Κ.ΑΛ.Ο: Η πρώτη επαφή με το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο του Υπουργείου Εργασίας – Νικόλαος Μποσινάκος, Προϊστάμενος Τμήματος Γενικού Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο

12.35 – 12.50 Δήλωση μεταβολών στα στοιχεία ταυτότητας των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο – Νικόλαος Μποσινάκος

12.50 – 13.10 Διαδικασίες Έκδοσης Πιστοποιητικού Μέλους – Ιωάννα Νικολάου: Προϊσταμένη Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο

13.10 – 13.50 Ερωτήσεις – Απαντήσεις από το κοινό

13.50 – 14.00 Κλείσιμο