Επιχειρηματικό Εργαλείο Βιωσιμότητας στην Κ.Αλ.Ο: Στρατηγική

Σχετικά

Tο παρόν εργαλείο αποτελεί μέρος της σειράς Επιχειρηματικών Εργαλείων Βιωσιμότητας στην Κ.Αλ.Ο που απευθύνονται σε εγχειρήματα κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας με σκοπό να τα βοηθήσουν να καταγράψουν τη συνολική εικόνα της κοινωνικής αξίας, της οικονομικής βιωσιμότητας και της στρατηγικής τους – είτε αυτό αφορά αγαθά, υπηρεσίες, είτε ένα συνδυασμό τους.
Κάθε ένα από τα τρία αυτά εργαλεία είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να απευθύνεται ακόμα και σε άτομα που έρχονται σε επαφή με χρηματοοικονομικά, marketing ή τη στρατηγική για πρώτη φορά.

Οι θεματικές που καλύπτουν τα 3 εργαλεία είναι οι:
1. Κοινωνική αξία
2. Οικονομική βιωσιμότητα
3. Στρατηγική

Κάθε εργαλείο περιλαμβάνει ένα πρακτικό οδηγό ο οποίος με απλό τρόπο και με τη χρήση παραδειγμάτων βοηθάει να συμπληρωθεί το εργαλείο έτσι ώστε να αποτυπωθεί η εικόνα του εγχειρήματος σε κάθε μία από τις παραπάνω θεματικές.

Εργαλείο

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το εργαλείο Στρατηγική και το ίδιο το εργαλείο για να το κατεβάσετε​.

Στρατηγική

Η στρατηγική στην κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, είναι το σχέδιο δράσης που θα υλοποιήσει ένας φορέας για να επιτύχει τον κοινωνικό σκοπό του στο μακροπρόθεσμο διάστημα. Αφορά την εξέλιξη του οργανισμού καθώς ενσωματώνει τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής αξίας και την επίτευξη της οικονομικής βιωσιμότητάς του. Ως εκ τούτου, το παρόν εργαλείο απαντά στο πώς θα εξελιχτούμε στο μέλλον, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επίτευξη του κοινωνικού μας σκοπού.

Το εργαλείο αποτελείται από ένα φύλλο χωρισμένο σε 3 τμήματα. Στο πρώτο τμήμα γίνεται η καταγραφή, η αξιολόγηση και η μελλοντική στόχευση ανά δραστηριότητα. Στο δεύτερο τμήμα απεικονίζουμε ανά δραστηριότητα την εναρμόνιση της οικονομικής μας βιωσιμότητας με τον επιθυμητό κοινωνικό αντίκτυπο. Στο τρίτο τμήμα καταγράφουμε τη στρατηγική μας στο βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο διάστημα.

Για να κατεβάσετε το εργαλείο πατήστε ΕΔΩ
και τις οδηγίες συμπλήρωσης ΕΔΩ

 

Πληροφορίες

Τα Επιχειρηματικά εργαλεία βιωσιμότητας στην Κ.Αλ.Ο αναπτύχθηκαν από το DOCK στο πλαίσιο του προγράμματος SSE Toolkit που χρηματοδοτήθηκε από το  Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης – Ελλάδα.