Εκπαιδευτικά εργαλεία για την Κ.Αλ.Ο στην Ε.Ε.Κ. (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Σχετικά

Αυτά τα εκπαιδευτικά εργαλεία σκοπό έχουν να παρέχουν στους εκπαιδευτές ΕΕΚ καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας εφαρμόζοντας εναλλακτική παιδαγωγική εμπειρία. 

Ενδυναμώνουν τους εκπαιδευτές και επομένως και τους εκπαιδευόμενους χρησιμοποιώντας νέες προσεγγίσεις, δεξιότητες και ικανότητες που προέρχονται από την Κ.ΑΛ.Ο.

Οδηγός εκπαιδευτών ΕΕΚ στο πεδίο της Κ.Αλ.Ο

Αυτός ο οδηγός είναι ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την εφαρμογή της EEK σε θέματα που σχετίζονται με την ΚΑλΟ. Απευθύντεται σε εκπαιδευτές EEK και περιλαμβάνει προδιαγραφές, προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, μεθοδολογία και τεχνικές. Σκοπός είναι να ενημερώσει και να παρακινήσει την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ενοτήτων / του εκπαιδευτικού υλικού στο πεδίο της ΚΑλΟ. Ως εκ τούτου, παρέχει στους εκπαιδευτές τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και πρακτική εμπειρία για την παροχή εκπαίδευσης και τεχνικής βοήθειας σε εγχειρήματα και οργανισμούς ΚΑλΟ, καθώς και σε άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους.

Για να κατεβάσετε τον οδηγό πατήστε ΕΔΩ

Θεματικές ενότητες

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία αποτελούνται από 4 ενότητες κάθε μία από τις οποίες καλύπτει μία θεματική της Κ.Αλ.Ο