Εκπαίδευση σε Δράση – Μεθοδολογία

Σχετικά

Αυτό το εκπαιδευτικό εργαλείο σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (σε 6 ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ρουμανία).

 Προέκυψε από το έργο “Strengthening VET trainers’ competences and skills” (Σεπτ. 2019 – Αυγ. 2021), που
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα the Erasmus+.

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ένα εργαλείο για εκπαιδευτές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και για εκπαιδευτές σε οργανισμούς Κ.ΑΛ.Ο. Στόχος του είναι η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας – δράσης που θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει τους επαγγελματίες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους. Μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως αναφορά για άλλες ειδικότητες που λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα του συστήματος κατάρτισης και εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για τον τομέα της Κ.ΑΛ.Ο.

Το εκπαιδευτικό υλικό που προτείνεται εδώ και χρησιμοποιείται από τους διάφορους εταίρους βασίζεται σε 4 στοιχεία που είναι στενά συνδεδεμένα και που χαρακτηρίζουν αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι ως μια διαδικασία συνεχούς εξέλιξης:

  1. Εκπαίδευση στη δράση
  2. Έρευνα δράσης
  3. Εκπαιδευτική κοινότητα
  4. Προσέγγιση ικανοτήτων

Δείτε το υλικό ΕΔΩ