Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνική Καινοτομία

Σχετικά με το Έργο

Διάρκεια
02/01/2023 - 30/09/2023
Χρηματοδότηση
HOU, DAISSy group | Interreg ADRION

Γενικά

Μέλος του Dock συμμετέχει στην ομάδα έργου της DAISSy group του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Training and Education in Social Innovation - TESI» που στοχεύει στη δημιουργία μιας σύμπραξης για την διαμόρφωση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος για την Κοινωνική Καινοτομία.

Περιγραφή

Το έργο TESI υλοποιείται από μια κοινοπραξία έξι (6) Πανεπιστημίων και ενός Ερευνητικού Κέντρου σε πέντε (5) χώρες της περιοχής της Αδριατικής –Ιονίου (Αλβανία, Κροατία, Σερβία, Σλοβενία και Ελλάδα), με στόχο το σχεδιασμό ενός Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Joint Master Program) στον τομέα της Κοινωνικής Καινοτομίας.
 
Το έργο έχει διάρκεια εννέα μηνών και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG Adrion της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, θα διασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στη δικτύωση και τη συμμετοχή των συναφών φορέων και στοχεύοντας στην πολλαπλή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και του αντίκτυπού του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο TESI, και άλλες δραστηριότητες της DAISSy:

Webinars

Διαδικτυακά σεμινάρια με στόχο τη συζήτηση και την παρουσίαση δράσεων κοινωνικής καινοτομίας. Κάθε διαδικτυακό σεμινάριο είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση και τη συζήτηση του τρόπου με τον οποίο η κοινωνική καινοτομία μπορεί να αποτελέσει μια πολύτιμη και κρίσιμη πρακτική για την εκ νέου αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων.

Θέματα : 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗯𝗶𝗴 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗳𝗹𝗼𝘄𝘀, 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻 𝗿𝗲𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝘆 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴, 𝗹𝗮𝗯𝗼𝘂𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗼𝗿𝗸 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀, 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝗰𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗰 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻.

Απευθύνονται σε ειδικούς, καθηγητές πανεπιστημίου, επαγγελματίες, φοιτητές και σε οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεται για την Κοινωνική Καινοτομία.

Data and Analytical Tools to Visualize Knowledge
EUREKA-Experiential Learning on Urban Innovation: the Urban Living Lab in Giudecca (Venice)
Innovative support to social entrepreneurship in Croatia
What children think? Child-centred approach as social innovation in education
Cultural Mediators as Communication Professionals in the Context of Migration/Protection

Summer Camp

Από 28 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2023 διοργανώνεται στο Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου, από τη διεθνή κοινοπραξία πανεπιστημίων της περιοχής Αδριατικής –Ιονίου του έργου TESI, θερινό σχολείο για την Κοινωνική Καινοτομία, ένα 5ήμερο εντατικό πρόγραμμα με τις πιο σύγχρονες θεωρίες, μεθόδους και εργαλεία στην κοινωνική καινοτομία.

Απευθύνεται:

  • σε μεταπτυχιακούς-ες/διδακτορικός-ες φοιτήτριες/φοιτητές σε συναφείς τομείς (κοινωνικές επιστήμες, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, δημόσια διοίκηση κ.λπ.) με ενδιαφέρον για την κοινωνική καινοτομία
  • σε επαγγελματίες (κοινωνικούς-ες επιχειρηματίες, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και ΜΚΟ κ.λπ.) εξοικειωμένους-ες με θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για κοινωνικά προβλήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής πατήστε ΕΔΩ