Δικαιούχοι και οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές εταιρείες

Δικαιούχοι και οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές εταιρείες

BANNER-ΑΜΚΕ

Με νέα τροποποίηση της πρότασης συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους  οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ) και Ιδρύματα, εφ όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο.

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων  09/12/2020 και ώρα 15:00

Για να δείτε την τροποποίηση πατήστε εδώ

Για να δείτε ολόκληρη την πρόσκληση πατήστε εδώ

Το Κέντρο Στήριξης φ. ΚΑΛΟ, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για λογαριασμό των φορέων Κ.ΑΛ.Ο που υπάγονται στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών αλλά είμαστε στην διάθεση όσων ενδιαφέρονται για υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία υποβολής [email protected].