Ροκάνι

Σχετικά: Η ομάδα των 5 επαγγελματιών δημιουργεί ανακυκλωμένα έπιπλα και άλλες εξειδικευμένες κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά. Αυτό το εγχείρημα Κ.Αλ.Ο είναι γνωστό για τις συνεργασίες του, την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και την πολιτική του δραστηριότητα στο οικοσύστημα της Κ.Αλ.Ο. Ωστόσο, δεν συνεισφέρουν όλα τα μέλη εξίσου στη διαχείριση και στις μη χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης.

Η πρόκληση: Πώς μπορεί μια ομάδα που επικεντρώνεται στην καθημερινή λειτουργία να αναπτύξει μια στρατηγική για το μέλλον και να αντιμετωπίσει όλες τις διοικητικές και μη οικονομικές δραστηριότητες πιο συλλογικά;

Το επίκεντρο της υποστήριξής μας: Εκπαίδευση και καθοδήγηση σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής, ανάπτυξη σύστημα αξιών του εγχειρήματος, κοινωνικός αντίκτυπος, ψηφιακή παρουσία, management & marketing

World wide web - Free web icons      Facebook kreisförmiges logo - Kostenlose sozialen medien Icons