Κείμενο Συμβολής του Dock στην Πανελλαδική Συνάντηση συνεργατικών εγχειρημάτων, στην Καρδίτσα

Κείμενο Συμβολής του Dock στην Πανελλαδική Συνάντηση συνεργατικών εγχειρημάτων, στην Καρδίτσα

16665031_404974333208662_2416160858053001269_o

Μετά 2 ημέρες πλούσιας συζήτησης,  ύστερα από κάλεσμα 23 συνεργατικών εγχειρημάτων από όλη την Ελλάδα, η Πανελλαδική Συνάντηση συνεργατικών εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο ( https://ssecoops.blogspot.com/) ανανέωσε το ραντεβού της για το καλοκαίρι.

Επόμενος σταθμός η 3η Πανελλαδική Συνάντηση στις 11 Ιουνίου 2017, 10:00 πμ στην Αθήνα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), στο πλαίσιο του 4ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας – UniverSSE 2017.

Κατά τη συμμετοχή μας στην συνάντηση αλλά και στη συζήτηση που συνεχίζεται, συμβάλλαμε στην υπόθεση της πανελλαδική μας δικτύωσης μεταξύ άλλων και με το παρακάτω κείμενο. Το κείμενο αυτό αποτελεί την πρόταση του Dock ως βάση για την κοινή διακύρηξη προκειμένου να διατηρηθεί ο μόνιμος χώρος συνάντησης, συνεργασίας και συζήτησης των διαφορετικών μορφών και οπτικών που συνθέτουν την Πανελλαδική Συνάντηση συνεργατικών εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο:

Τα τελευταία 6 χρόνια στην Ελλάδα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης γινόμαστε μάρτυρες μιας πρωτόγνωρης κινητοποίησης πολιτών και φορέων που δραστηριοποιούνται σε εγχειρήματα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Δίνουν τη δική τους απάντηση προς μια οικονομία των αναγκών μέσα από τη συλλογική δράση, πειραματίζονται με δημοκρατικές πρακτικές, δημιουργούν νέους κοινωνικούς θεσμούς,  προτάσσουν την κοινωνική αλληλεγγύη και αντιστέκονται στην οικονομική και ιδεολογική κυριαρχία της αγοράς.

Eμείς οι συλλογικότητες/εγχειρήματα /φορείς που δραστηριοποιούμαστε στην ΚΑΛΟ και δημιουργούμε ένα χώρο για την ανάπτυξη και την προώθησή της, θα θέλαμε να προσεγγίσουμε την «οικονομία της αλληλεγγύης» με τον ακόλουθο τρόπο:

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο) είναι:

 • ο χώρος μέσα στον οποίον αναπτύσσονται πολύμορφες πρακτικές  με στόχο να μετασχηματίσουν την οργάνωση  της οικονομίας, της κοινωνίας και των σχέσεών τους όπως τις βιώνουμε σήμερα
 • μια διάσταση της οικονομίας, που βάζει στο κέντρο τον άνθρωπο, την εργασία, τη γνώση, το περιβάλλον για την ικανοποίηση  των ατομικών και κοινωνικών αναγκών. Είναι η οικονομία ( εγχρήματη ή μη ) που υπηρετεί τις ανάγκες μας και όχι το αντίθετο
 • το περιβάλλον που ο κόσμος κινητοποιείται, αμφισβητεί, ενδυναμώνεται, μαθαίνει, διεκδικεί μαζί με άλλους χώρους μια ισότιμη, δίκαιη και συμμετοχική κοινωνία
 • τα καθημερινά αυτά πειράματα στην αλλαγή μοντέλων ανάπτυξης, που χωρίς να ξεκινούν από προκαθορισμένα ιδεολογικά σχήματα  έχουν βαθύτατες κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις
 • οι σχέσεις που χτίζονται πάνω στο σεβασμό της διαφορετικότητας, στην επικοινωνία, στην αλληλεγγύη, στην ισότητα, τη δημοκρατία
 • το περιεχόμενο στο «εναλλακτικό» μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, διαμορφώνοντας νέες καταναλωτικές συμπεριφορές,  δίνοντας νέα νοήματα στους όρους βιωσιμότητα, εργασία, κοινά αγαθά, ποιότητα ζωής, συλλογικότητα, περιβάλλον

Η Κ.ΑΛ.Ο. δυναμώνει και αναπτύσσεται μέσα από δικτυώσεις με άλλα εγχειρήματα. Δεν θεωρούμε πως αρκεί να μεγαλώσει αυτόκεντρα ως τομέας, είναι ένας τρόπος λειτουργίας που επιδιώκουμε να εμπνεύσει και να επηρεάσει και άλλους τομείς της οικονομίας.

Μία ενιαία φωνή στην Κ.ΑΛ.Ο δεν είναι εφικτή αλλά ούτε και απαραίτητη, εμείς όμως συντονιζόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα χώρο συνεύρεσης, ανταλλαγής πρακτικών, συνεργασιών που θα προωθήσουν την υπόθεση της Κ.ΑΛ.Ο σε όλη την κοινωνία.

Η Κ.ΑΛ.Ο μαζί με άλλα ρεύματα και κινήματα όπως αυτό του Συνεταιριστικού κινήματος, της Ομότιμης παραγωγής, των Κοινών, των Πόλεων σε μετάβαση, του Ελεύθερου λογισμικού,  της Εργατικής αυτοδιαχείρισης, της Αυτάρκειας, της Κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας είναι ικανή να βάλει το λιθαράκι της στο χτίσιμο κοινωνικής αλλά και υλικής δύναμης, για μια κοινωνία όπου ο άνθρωπος θα μπαίνει πάνω από τα κέρδη.

Συγκροτούμε το Φόρουμ ως χώρο που:

 • Ομάδες και εγχειρήματα με κοινό όραμα συναντιόνται και δικτυώνονται
 • Ενισχύονται οι συνεργασίες και οι συνέργειες μεταξύ τους έτσι ώστε να ενισχυθεί η αγορά της Κ.ΑΛ.Ο
 • Διαμορφώνονται ομάδες εργασίας για θέματα που αφορούν την Κ.ΑΛ.Ο
 • Συμβάλλει στην ενδυνάμωση της φωνής της Κ.ΑΛ.Ο και στη διαμόρφωση πολιτικών
 • Ενισχύει την ορατότητα του οικοσυστήματος της  Κ.ΑΛ.Ο
 • Συμβάλει στη διάδοση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως μίας επιλογής υπαρκτής για το σύνολο της οικονομίας

Οι βασικές μας αρχές:

 1. Ελεύθερη και εθελοντική συμμετοχή: χωρίς διακρίσεις ή εμπόδια σύμφωνα με τις αξίες και τους σκοπούς του εγχειρήματος.
 1. Δικαιοσύνη – Ισότητα:  Τα εγχειρήματα να προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα μεταξύ των μελών τους έχοντας το κάθε μέλος μία ψήφο ανεξαρτήτως της οικονομικής τους συμμετοχής.
 2. Εργασιακή ισορροπία: γίνεται προσπάθεια για υπέρβαση της λογικής των εξαρτημένων σχέσεων εργασίας μέσω της ενδυνάμωσης των μελών. Η  προώθησης της συνεργατικής συνείδησης, της συνευθύνης και της οικονομικής δημοκρατίας είναι μια μόνιμη διαδικασία.
 3. Συλλογικό όφελος: Ο στόχος του εγχειρήματος  είναι η παραγωγή οφέλους για το σύνολο των μελών που συμμετέχουν αλλά και για την κάλυψη αναγκών ( οικονομικών/ περιβαλλοντικών/ πολιτιστικών ) της τοπικής κοινωνίας.
 4. Κοινωνική και περιβαλλοντική δέσμευση:  Οι δραστηριότητες των εγχειρημάτων να έχουν σκοπό το κοινωνικό όφελος και όχι το κέρδος. Το κοινωνικό όφελος να πηγάζει από την κύρια δραστηριότητα και να σέβεται τα κοινωνικά, εργασιακά και πολιτικά δικαιώματα.
 5. Αυτονομία στις αποφάσεις:  Τα εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο είναι αυτόνομα και ελεγχόμενα από τα μέλη τους. Η σύναψη συμφωνιών (των οικονομικών συμπεριλαμβανομένων) με άλλους οργανισμούς γίνονται στο βαθμό που διασφαλίζουν τα παραπάνω.
 6. Δημοκρατική εσωτερική οργάνωση: Το εγχείρημα λειτουργεί στη βάση των αποφάσεων της συνέλευσης η οποία αποτελεί και το αποφασιστικό όργανο του εγχειρήματος. Η ισοψηφία στο δικαίωμα λήψης αποφάσεων, ο έλεγχος του εγχειρήματος από τα μέλη του, ο αυτοέλεγχος των μελών, ο δημοκρατικός σχεδιασμός στον καταμερισμό εργασίας και ο ρόλος της συνεχούς εκπαίδευσης για να διαμορφώνονται οι δυνατότητες για τα παραπάνω είναι βασικές προϋποθέσεις για την εμβάθυνση των δημοκρατικών πρακτικών.
 7. Συνεργασία μεταξύ εγχειρημάτων και διαφάνεια στις συναλλαγές: Προωθείται η συνεργασία και η μόνιμη δικτύωση μεταξύ των φορέων στη βάση της αναδιαμόρφωσης των οικονομικών ροών. Η διάδοση της συλλογικής γνώσης και των πρακτικών είναι βασική προτεραιότητα των δικτυώσεων όπως περαιτέρω στήριξη για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος έτσι ώστε να παραμένουν τα εγχειρήματα βιώσιμα και κοινωνικά ανταποδοτικά.