Το μέλλον του Μαγγανιακού στα χέρια της κοινότητας

Το μέλλον του Μαγγανιακού στα χέρια της κοινότητας

manganiako - post dock small size

Αθήνα – Μαγγανιακό Μεσσηνίας είναι η αγαπημένη μας διαδρομή φέτος καθώς υλοποιούμε το Dialogue & Action for the Future, ένα έργο που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2021 και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινότητας και στην ενίσχυση του τοπικού οικοσυστήματος για το μέλλον αυτού του μικρού χωριού.

Έχοντας προγραμματίσει με περισσότερη λεπτομέρεια το πώς θα υλοποιήσουμε τις δράσεις μας, την περίοδο αυτή ετοιμάζουμε το υλικό επικοινωνίας και την πρώτη ενημερωτική μας εκδήλωση, ενεργοποιούμε τον κόσμο να συμμετέχει, ενώ είμαστε στη διαδικασία που γνωρίζουμε και μελετάμε την κοινότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τους ανθρώπους της καθώς και ποια είναι τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Πώς μπορούν λοιπόν ο διάλογος, οι συμμετοχικές διαδικασίες και οι συλλογικές δράσεις να ενδυναμώσουν, να ενεργοποιούν και να ενισχύουν την τοπική κοινωνία και το τοπικό οικοσύστημα ώστε να κάνουν συνειδητές επιλογές για το μέλλον τους;

  • Πώς συνδέεται η Κ.ΑΛ.Ο με τα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης;
  • Πώς θα επηρεάσουν το έργο αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς και ανθρώπους η εμβάθυνση σε θεωρίες, μέθοδοι και εργαλεία που είτε βασίζονται είτε είναι κοντά στην Κ.ΑΛ.Ο;
  • Ποιο είναι τελικά το διαφορετικό αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει μια πρωτοβουλία διαλόγου και δράσης σε τοπικό επίπεδο και που συντονίζουν τρεις φορείς Κ.ΑΛ.Ο (Νόστος Κοιν.Σ.Επ, Κουκουβά Κοιν.Σ.Επ., Dock), μαζί με τον τοπικό σύλλογο (Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Μαγγανιακιτών), σε ένα συμμετοχικό και οριζόντιο σχήμα;

Μείνετε συντονισμένες/ οι για τη συνέχεια. Μέχρι τότε αν θέλετε, μπορείτε εδώ να δείτε την πρόταση που καταθέσαμε τον Απρίλιο του 2021.

Το Dialogue & Action for the Future υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από την Civic Europe μία θερμοκοιτίδα για τοπικές πρωτοβουλίες πολιτών, οργανώσεις και άτομα στην Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη που υλοποιείται από τους MitOst και Sofia Platform Foundation και χρηματοδοτείται από το ίδρυμα Stiftung Mercator.