Η συμμετοχή μας στη διοργάνωση της 2ης Αthens Expo K.ΑΛ.Ο

Η συμμετοχή μας στη διοργάνωση της 2ης Αthens Expo K.ΑΛ.Ο

KALO18_Poster_17_10_02

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέρους της 2ης Athens EXPO ΚΑΛΟ η Ειδική γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)., όπως και στις προηγούμενες expo, απευθύνθηκε σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο για την υποστήριξη της διοργάνωσής της.

Αντικείμενο της πρότασης που καταθέσαμε σε συνεργασία με άλλους φορείς από το πεδίο ήταν το Concept design της έκθεσης, ο σχεδιασμός της εμπειρίας του Επισκέπτη, η κατάρτιση του σχεδίου Επικοινωνίας και η πρόταση για το πρόγραμμα της έκθεσης.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε πτυχές αυτής της πρότασης.

Στον πυρήνα της λογικής μας, γύρω από την οποία δομήθηκαν όλες οι προτάσεις ήταν να προβληθούν οι αξίες και οι ιστορίες των ανθρώπων που αποτελούν τα συνεργατικά εγχειρήματα, που βρίσκονται πίσω από τα προϊόντα ή της υπηρεσίες τους.

Η πρόταση για τον συνολικό σχεδιασμό της έκθεσης  δομήθηκε με άξονα την:

  • ανάδειξη της Κ.ΑΛ.Ο ανά κλάδο
  • βελτίωση της αντίληψης για την Κ.ΑΛ.Ο
  • δημιουργία αξίας για εκθέτες / επισκέπτες / διοργανωτή
  • δημιουργία περιεχόμενου από τα κάτω

Η τελευταία διοργάνωση έβαλε καινούρια στοιχεία ως προς τη στοχοθεσία ξεπερνώντας την ανάγκη για τη διάδοση της Κ.ΑΛ.Ο στο ευρύ κοινό, επιχειρώντας να την συστήσει κλαδικά. Ως ένα τομέα δλδ που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σε ξεχωριστούς κλάδους της οικονομίας και αναπτύσει διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες. Κάτι τέτοιο κρίνεται επί της αρχής επιτυχημένο με την έννοια ότι σηματοδοτεί ένα επόμενο στάδιο που αφορά και το στάδιο καθεαυτό που βρίσκεται ο τομέας αλλά και τον τρόπο που το κοινό την αντιλαμβάνεται.

Σε σχέση με τη διαμόρφωση του Προγράμματος, κατά πάγια τακτική ακολουθείται η διαδικασία των focus groups, που δίνει την ευκαιρία στους θεσμικούς εκπροσώπους και στην οργανωτική ομάδα να αφουγκραστούν που λέμε πιο αποτελεσματικά τα όσα έχει να προτείνει ή να αναδείξει ο κόσμος από το πεδίο που συμμετέχει σε φορείς και εγχειρήματα και που συμβάλλουν στην συνδιαμόρφωση του Προγράμματος που “κοιτάει” (και) προς αυτούς και αυτές που το απαρτίζουν μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες.

Σκόπιμο θεωρούμε να αναφερθούμε στο κοινό στόχου της διοργάνωσης όπως αυτό ορίστηκε από τη συνεργασία μας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς:

Είναι σημαντικό, ακόμα και για νεοσύστατες διοργανώσεις, να επιδιώκουν να απευθύνουν σε συγκεκριμένα κοινά και όχι γενικά και αόριστα στο σύνολο του πληθυσμού.

Προσπαθώντας, λοιπόν, να ξεπεραστεί ο γενικός προσδιορισμός ότι «η Κ.ΑΛΟ αφορά όλες τις ηλικίες», ασχέτως αν η συγκεκριμένη παραδοχή ισχύει ή όχι ( που κατά τη γνώμη μας ισχύει), κρίθηκε σκόπιμο και στις 3 διοργανώσεις να οριστεί πιο συγκεκριμένα ως κοινό στόχου το ηλικιακό κοινό 30-45 με την έννοια καταρχήν της ετοιμότητας αυτού του κοινού ως προς το επιχειρείν.

Τα άτομα που ανήκουν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα έχουν κατά κύριο λόγο ολοκληρώσει τις σπουδές τους, έχουν περάσει με διάφορους τρόπους από τη διαδικασία της παραγωγής ή παραμένουν σε αυτή συνήθως μέσα σε καθεστώς επισφάλειας, είναι άνεργοι.

Τα άτομα αυτά είναι πιθανότερο να επιλέξουν να στραφούν προς ένα άλλο μοντέλο οργάνωσης της οικονομικής τους δραστηριότητας ως επιλογή:

Α. απεγκλωβισμού από τις επιλογές του κυρίαρχου οικονομικού μοντέλου

Β. ως πρώτη στρατηγική επιλογή οργάνωσης της δραστηριότητάς τους.

Τέλος, δεν μπορούμε να παραλείψουμε ότι η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, αποτελεί και το κυρίως κοινό και το  πιο ενεργό κομμάτι των όσων δραστηριοποιούνται ήδη σε φορείς και εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο.

Η ανάπτυξη περιεχομένου επικοινωνίας, σε συνάρτηση με τους στόχους και το concept της διοργάνωσης αρθρώνεται στο χρόνο προετοιμασίας της. Προσδιορίζει κοινό – στόχο, επιλέγει τα κατάλληλα κανάλια και τις βέλτιστες προωθητικές ενέργειες.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου υλοποίησης για μία έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μπορεί να μην απαιτεί εξαιρετικούς οικονομικούς πόρους προϋποθέτει όμως την συναντίληψη του διοργανωτή.

Ταυτόχρονα απαιτεί τον συγχρονισμό πολλών αρμοδιοτήτων ξεχωριστών ομάδων εργασίας της έκθεσης αποτελούμενων από θεσμικούς φορείς και φορείς του πεδίου :

Ο συντονισμός των ομάδων εργασίας, η διαφήμιση, η δημιουργία υποστηρικτικού περιεχομένου έντυπου ή ψηφιακού, η λειτουργική διαμόρφωση χώρου, οι αισθητικές παρεμβάσεις, η διαχείριση εκθετών, η κατάρτιση και υλοποίηση του προγράμματος από διαδικασίες που εμπλέκουν φορείς και πεδίο είναι μόνο μερικές από τις δραστηριότητες που πρέπει να συντονιστούν και με σωστό βηματισμό να συμβάλλουν σε τέτοιου είδους οργανώσεις.

Σχετικά άρθρα (μέχρι να βάλουμε tags)

H συμμετοχή μας στην ΚΑΛΟ Athens Expo ’18

Επισκεφτήκαμε την Έκθεση της Αλληλέγγυας Οικονομίας της Καταλονίας

6,7 Ιουλίου η 1η Περιφερειακή ΕXPO Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα

Τα Σεμινάρια του Dock στην Κ.ΑΛ.Ο – Athens Expo ’17