Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

logo-ssevet2-white

Το Dock- Συνεργατικός Χώρος για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, συμμετέχει στο πρόγραμμα «SSE_VET2: Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» που υλοποιείται από πέντε ευρωπαϊκές οργανώσεις και την πανευρωπαϊκή δικτύωση για την Κ.ΑΛ.Ο Ripess EU.

Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) στην Ευρώπη, μέσα από την εκπαίδευση εκπαιδευτών στην επαγγελματική κατάρτιση.

Ένας από τους κύριους στόχους, είναι η διερεύνηση της δυνατότητας ανάδειξης νέων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών της Ε.Ε.Κ. έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα προφίλ εκπαιδευτή Κ.ΑΛ.Ο. σε διάφορους κλάδους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σύμφωνα με τον στόχο αυτό, ως πρώτο βήμα οι συνεργάτες καταγράψαμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την Κ.ΑΛ.Ο σε τυπικούς και μη τυπικούς φορείς εκπαίδευσης. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στη διεξαγωγή έρευνας, με σκοπό την διερεύνηση των στοιχείων που μπορούν δυνητικά να εισαχθούν στα προφίλ των εκπαιδευτών σύμφωνα με τις ανάγκες της Κ.ΑΛ.Ο. Αναλύσαμε διεξοδικά τρία είδη δεξιοτήτων, τα οποία και θα παρουσιαστούν στο εργαστήρι.

Κατόπιν, η έρευνα εστίασε στις μεθοδολογικές πτυχές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθότι ο τρόπος προετοιμασίας και εφαρμογής της κατάρτισης αναδείχθηκε εμφατικά στην έρευνα. Ο σχεδιασμός ενός μαθησιακού περιβάλλοντος για γνώση και πειραματισμό φάνηκε να αποτελεί μια πρόκληση υψηλά στην προτεραιότητα των σχεδιαστών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Βρισκόμαστε στο σημείο λοιπόν όπου επιθυμούμε να μοιραστούμε τα αποτελέσματα της έρευνας με ανθρώπους που από διαφορετικούς ρόλους ο καθένας και η καθεμία, εμπλέκονται σε εκπαιδευτικές δράσεις κατάρτισης. Να συζητήσουμε τις διαφορετικές ανάγκες που αναδεικνύονται στην εκπαιδευτική διαδικασία στην Κ.ΑΛ.Ο σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη θεματική και πως αυτές μεταφράζονται σε δεξιότητες των εκπαιδευτών.

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη δράση διάχυσης και συζήτησης των αποτελεσμάτων της έρευνας την Παρασκευή 21.06 στις 11.00 – 14.00 στο χώρο του Dock, Έσλιν 14, Αμπελόκηπους, δίπλα στο μετρό.

Διαβάστε την ανακοίνωση σε PDF