Νεα υποδείγματα καταστατικών για φορείς Κ.ΑΛ.Ο

Νεα υποδείγματα καταστατικών για φορείς Κ.ΑΛ.Ο

-ΥΠΟΔΕΙΓΜ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ-oa9rjljv9uggthmubf4g9rwmcydw5xpp84zze69lzo

[ αναδημοσίευση από kalo.gov.gr]

Με την συμπλήρωση των δύο χρόνων εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, κρίθηκε σκόπιμη η επανεξέταση των υποδειγμάτων καταστατικών (Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων, των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας και Συνεταιρισμών Εργαζομένων) που διατίθενται από την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Ο στόχος αυτής της επεξεργασίας είναι η αποσαφήνιση και η βελτίωση της διατύπωσής τους, καθώς και η εισαγωγή πρόσθετων διευκρινιστικών υποσημειώσεων.

Ευελπιστούμε τα νέα υποδείγματα καταστατικών να διευκολύνουν τη διαδικασία σύστασης των νέων εγχειρημάτων.

Για να δείτε και να κατεβάσετε τα νέα υποδείγματα καταστατικών πατήστε τους ακόλουθους συνδέσμους: