Δράση για την Ενίσχυση Φορέων Κ.Αλ.Ο. στην Κρήτη

Δράση για την Ενίσχυση Φορέων Κ.Αλ.Ο. στην Κρήτη

91e87fe0-73bf-4665-b4cf-68a2dff64893

Τις επόμενες μέρες πρόκειται να βγει η δημοσίευση της δράσης «Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων» του προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2021-2027» που απευθύνεται σε φορείς Κ.Αλ.Ο. (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., ΣΥΝ.ΕΡΓ., κλπ) της Περιφέρειας Κρήτης. 

Στόχοι της δράσης είναι:

 • Η στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Η μείωση της ανεργίας.
 • Η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) στην Κρήτη.
 • Η ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Η μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.Αλ.Ο. δημιουργούν.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος για θέσεις απασχόλησης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί μέχρι δύο θέσεις εργασίας (μία υφιστάμενη και μία νέα ή δύο νέες θέσεις για ανέργους/ες εγγεγραμμένους/ες στη ΔΥΠΑ).
 • Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, προβολή, δικτύωση κ.α.) οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το 40% του επιλέξιμου μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενους και σε υπό σύσταση φορείς  Κ.Αλ.Ο.:

 • Υφιστάμενοι Φορείς θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό μέλους για το τρέχον έτος. 
 • Οι υπό σύσταση Φορείς θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Κ.Αλ.Ο. 
 • Οι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) για τις επενδυτικές πρωτοβουλίες που θέλουν να επιχειρήσουν. 

Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες θα αφορούν ενδεικτικά στους τομείς :

 • τουρισμός εμπειρίας και γενικότερα υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου,
 • αγροδιατροφή – γαστρονομία
 • υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευση
 • φυσικό περιβάλλον & πράσινες τεχνολογίες
 • κυκλική οικονομία
 • οικοτεχνία / χειροτεχνία
 • πολιτιστική – δημιουργική βιομηχανία

Μπορείτε να δείτε την προδημοσίευση της δράσης εδώ και τα συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης εδώ, είτε μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με το Κέντρο Πληροφόρησης του Dock

Για τη διαδικασία αίτησης του ετήσιου πιστοποιητικού μέλους μπορείτε να δείτε εδώ το σχετικό οδηγό μας. 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την Κ.Αλ.Ο., την σύσταση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., ΣΥΝ.ΕΡΓ. μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση για να συμμετάσχετε στις ενημερωτικές συναντήσεις του Κέντρου Πληροφόρησης του Dock που γίνονται κάθε Τετάρτη 11.00 με 13.00 (η συμμετοχή είναι χωρίς αντίτιμο)