Λειτουργίες

Λειτουργίες

Κέντρο πληροφόρησης

Το σημείο όπου το κάθε ενδιαφερόμενο άτομο μπορεί να έρθει σε επικοινωνία προκειμένου να:

Ένα σημείο όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να έρθει σε επικοινωνία (είτε με τη φυσική παρουσία του, είτε τηλεφωνικά, είτε διαδικτυακά) προκειμένου να ενημερωθεί, να λύσει απορίες, να ζητήσει κάποια υποστήριξη αλλά και να δικτυωθεί με άλλους ανθρώπους ή εγχειρήματα σε καθημερινή βαση.

Κάθε Τετάρτη 11.00 – 13.30 θα πραγματοποιούνται ενημερωτικές συναντήσεις, σεμιναριακού τύπου (max 6 ατόμων), από τους εξειδικευμένους συμβούλους μας στις θεματικές 1 και 2. Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε ΕΔΩ

Θεματική 1: Εισαγωγή στην ΚΑΛΟ – Θεσμικό πλαίσιο – Ν.4430/2016 – Επιλογή νομικής μορφής – Ρυθμίσεις για Κοιν.Σ.Επ και Συν.Εργαζομένων

  • Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.), αποσαφήνιση εννοιών, βασικά χαρακτηριστικά φορέων Κ.ΑΛ.Ο, φορείς που εντάσσονται, βασικές αρχές λειτουργίας φορέων
  • Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο Κ.ΑΛ.Ο., ανάλυση του νόμου 4430/2016, υποχρεώσεις και περιορισμοί, επιλογή κατάλληλης νομικής μορφής, ειδικές ρυθμίσεις για Κοιν.Σ.Επ και Συν.Εργαζομένων

Θεματική 2: Διαδικασίες Ίδρυσης – Ρόλος του Μητρώου Φ. ΚΑΛΟ – Χρηματοδοτικά Εργαλεία – Δικτύωση

  • Παρακολούθηση και έλεγχος από το Γενικό Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο, ενημέρωση για τις ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορέα ενός φορέα, πλοήγηση στην πλατφόρμα e-kalo
  • Πηγές χρηματοδότησης, συμβάσεις δημοσίου με  φορείς Κ.ΑΛ.Ο
  • Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο.

To Ιnfopoint λειτουργεί Δευτέρα 13.00-21.00 και Τρίτη έως Παρασκευή 09.00 – 17.00

E mail επικοινωνίας: [email protected]
Τηλέφωνο: 213 0883758

Helpdesk – Εργαλεία

Στην ενότητα αυτή σας παρουσιάζουμε εργαλεία που έχουμε αναπτύξει στα πλαίσια λειτουργίας του Helpdesk, χρήσιμα για τις ομάδες που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα αλλά και για ενεργούς φορείς και εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο

Εκπαίδευση - Συμβουλευτική

Αφορά την υποστήριξη φορέων Κ.ΑΛ.Ο και των μελλοντικών μελών/εργαζομένων, κοινωνικών επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε όποιο στάδιο ανάπτυξης και να βρίσκονται pre start up, start up, growth από πλευράς δραστηριότητας και συγκρότηση της ομάδας. Η υποστήριξη περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα, tailor made σεμινάρια και επιχειρηματική καθοδήγηση, υποστηρικτικά και εκπαιδευτικά εργαλεία. Αναλυτικότερες περιγραφές, στις Υπηρεσίες υποστήριξης.

Διεκδίκηση θέσεων για την Κ.ΑΛ.Ο.

Μέσα από τη συμμετοχή μας σε συλλογικά σχήματα δημιουργούμε τους χώρους και τις διαδικασίες για την παραγωγή θέσεων και αιτημάτων για την Κ.ΑΛ.Ο. Διαμορφώνουμε διαύλους επικοινωνίας με τους φορείς άσκησης πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την υπεράσπιση των θέσεων, την είσοδο της Κ.ΑΛ.Ο σε τομείς που δεν εμφανίζεται και την  άρση εμποδίων για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος.

Έρευνα

Η Κ.ΑΛ.Ο συνολικά, τα χαρακτηριστικά και οι εφαρμογές της βρίσκονται σε σχετικά αρχικό στάδιο μελέτης, τεκμηρίωσης και συγκέντρωσης στοιχείων οπότε και η ερευνητική δουλειά είναι σχεδόν πάντα παρούσα. Είτε για την δημιουργία υβριδικών επιχειρηματικών εργαλείων, είτε για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, είτε για την συστηματική μελέτη πτυχών του συνεργατισμού και την Κ.ΑΛ.Ο συνολικά.